Kõik tehtud tööd

COBALT spetsialistid Eesti kohtuajaloo väljapaistvaimas maksuvaidluses

2009-06-29

Riigikohtu 17.06.2009 lahendiga lõppes Eesti avalikkuses palju kajastamist leidnud aastatepikkune kohtuprotsess AS Sylvester endiste aktsionäride maksuvaidlustes. Kohtud rahuldasid kaebajate taotlused varasemate maksunõuete tühistamiseks, mille tulemusel pidi maksuhaldur tagastama juba tasutud tulumaksusummad, maksma neilt summadelt intressi ning hüvitama kaebajate õigusabikulud.

Eesti kohtupraktikas pretsedenditähendusega maksuvaidlus käis maksuhalduri poolt AS Sylvester endistele aktsionäridele määratud maksunõude õiguslikkuse üle. Eelkõige vaieldi majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamise tingimuste ja piiride osas, kas AS Sylvester aktsiaid müünud valdusühingute tulu ja sellega kaasnev tulumaksukohustus on omistatav nende ühingute osanikele.