Kõik tehtud tööd

COBALT teostas Rahandusministeeriumile analüüsi seoses ärisaladuse kaitse ulatusega riigihanke direktiivide valguses

2016-02-04

Advokaadibüroo COBALT Tallinna büroo partner ja konkurentsiõigusetöögrupi juht Elo Tamm ja advokaat Kadri Matteus (end Suurkivi) teostasid Rahandusministeeriumi tellimusel põhjaliku analüüsi seoses ärisaladuse kaitse ulatusega nii uue kui kehtiva riigihanke direktiivi valguses.

Täpsemalt keskenduti analüüsis sellele, mis on ärisaladus ning millises ulatuses on hankijal kohustus avaldada teistele hankemenetluses osalenud pakkujatele infot pakkumuste maksumuste ja osamaksumuste kohta. Samuti analüüsiti millised on Eesti seadusandja võimalused pakkumuste maksumuste avaldamisel või mitte avaldamisel direktiivide valguses.

Tänaseks on suvel teostatud analüüs ka riigihangete registri veebilehelt kättesaadav, olles seejuures esimene advokaadi sulest avaldatud seisukoht selles keskkonnas.

Valminud analüüsiga saate tutvuda SIIN.