Kõik Covid-19 uudised

COVID-19 töörühm

2020-03-12

Pandeemia levik ja väljakuulutatud eriolukord koos mitmete piiravate meetmetega, mis on kehtestatud üle terve maailma, on endaga kaasa toonud ennenägematu olukorra nii inimeste, ettevõtete kui ka õigusliku keskkonna jaoks. Nende väljakutsetega tegemiseks on COBALT loonud pandeemia taustal tõusetunud murekohtade ning küsimustega tegeleva õigusnõustajate töörühma, kes on valmis teid kiiresti aitama ja nõustama kõigis hetkeolukorraga seotud õiguslikes küsimustes. Me jätkame oma igapäevase töörütmiga distantsilt ning tagame sellega kiire ja sujuva töövoo.

Oleme koostud eraldi KKK lehekülje, mis annab lühivastused kõige sagedasematele õiguslikele küsimustele ning täiendame seda lehekülge pidevalt. Hetkel on põhirõhk avalikul turvalisusel ning töötajate ja tööandjate õigustel ja kohustustel. Jõudumööda lisame ka teisi tõusetuvaid ning aktuaalseid teemasid.

Me saame aru, et iga olukord on ainulaadne ning igas konkreetses situatsioonis võivad vastavalt asjaoludele esile kerkida erinevad riskid ja õiguslikud tagajärjed. Seetõttu kasutage palun meie KKK osa informatiivse materjalina. Meie töögrupp vaatab esimesel võimalusel läbi iga päringu koos kõigi selle faktide ja asjaoludega ning annab teile õigusnõu just teie unikaalsest olukorrast lähtuvalt.

Meie Covid-19 töörühmaga saab igas Balti riigi esinduses ühendust järgmiselt:

Läti meeskond: covid.riga@cobalt.legal

Eesti meeskond: covid.tallinn@cobalt.legal

Leedu meeskond: covid.vilnius@cobalt.legal