2020 — 04 — 03
Tõnu Kolts: eriolukorrast tulenevad planeeritavad maksuseaduste muudatused
newsImage

Lisaks 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõule jõudis 2. aprillil 2020 Riigikogusse ka riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu. Viimane hõlmab endas mitmeid maksuseaduste muudatusi, millest peamisi oleme kirjeldanud alljärgnevalt.

Maksukorraldus

 • 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni peatatakse intressi arvestamise ja tasumise kohustuse kohaldamine (kehtib ka varem tekkinud maksuvõlgade osas);
 • Maksuvõla intressimäära langetamine seniselt 0,06% päevas 0,03% päevas – kehtib alates eriolukorra lõppemisest kuni 31.12.2021;
 • Maksuhalduril on maksuvõla tasumise ajatamisel õigus vähendada intressi määra kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates (hetkel kehtiv seadus võimaldab kuni 50%)  – kehtib alates eriolukorra lõppemisest kuni 31.12.2021;
 • Maksuhaldurile antakse õigus mitte avaldada teatud andmeid oma veebilehel, sh maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibemaksukohustuslase kvartali jooksul deklareeritud toimingute ja tehingute käibe kogusumma, töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute arvu – kehtib kuni kaks kuud pärast eriolukorra lõppemist.

Käibemaks

 • Elektrooniliste väljaannete käibemaksumäära vähendatakse 9 protsendile ehk samale tasemele paberväljaannetega (nt elektrooniliste ajalehtede tellimistasud);
 • Väheneb ka füüsilistel kandjatel olevate audioraamatute käibemaksumäär.

Sotsiaalmaks

 • Kolmeks kuuks (2020. aasta märtsis, aprillis ja mais) kaotatakse sotsiaalmaksu kuumäära nõue, mis tavapäraselt kohaldub töö- või teenistuslepingu korral ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale. Tavapäraselt peab tööandja töö- või teenistuslepingu korral maksma nö miinimum sotsiaalmaksu. 2020. aastal arvutatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustus 540 eurolt, milleks on 178,20 eurot.
 • Riik tasub FIE eest 2020. aasta I kvartalis määratud sotsiaalmaksu avansilise makse ning kannab juba tasutud esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa FIE-de ettemaksukontodele tagasi, mida FIE saab kasutada muude maksude tasumiseks või siis taotleda selle summa tagastamist enda pangakontole.

Ravikindlustus

 • Ravikindlustus säilib nendel isikutel, kelle eest eriolukorra ajal sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuse ulatuses ei laeku – kestab kuni eriolukorra lõppemise kuule ülejärgneva kuu 10. kuupäevani.

Tulumaks

 • Muudatuste kohaselt laiendatakse FIE-le kehtivat metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust maha arvamise regulatsiooni füüsilistele isikutele. Nimelt saab alates 2008. aastast FIE talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali müümisest saadud tulust maha arvata täiendava nn arvestusliku kulu ilma kuludokumentideta (uus määr on kuni 5000 eurot, mis kehtib nii FIE-dele kui ka füüsilisest isikust metsamaterjali müüjale).

Maksed teise pensionisambasse

 • Riigipoolsete maksete peatamine teise pensionisambasse alates 1. juulist 2020 kuni 31. august 2021. Inimesed saavad alates 2020. aasta oktoobrist loobuda enda 2% osa maksmisest teise pensionisambasse. Kui isik jätkab kogumist, siis riik hiljem hüvitab oma osa.

Aktsiisid

 • Diislikütuse aktsiisimäär – väheneb tänaselt 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta;
 • Maagaasi aktsiisimäär – väheneb 79,14 eurolt 40 eurole 1000 kuupmeetri kohta;
 • Elektrienergia aktsiismäär – väheneb 4,47 eurolt ühele eurole megavatt-tunni kohta.

Lisaks väheneb aktsiis ka mõnel teisel kütuseliigil. Vähendatud määrad kehtivad ajavahemikul 1.05.2020 kuni 30.04.2022.

Reisilaevade töötajaskonna maksuleevendus (Rahandusministri poolt 02.04.2020 Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil öeldu)

 • Tööjõumaksude pealt tuleb tagasimakse olenemata tegelikust palgast. Maksumääraks on meeskonnaliikmetelt 1,5 miinimumpalgast ja ohvitserikonnast 2,5 miinimumpalgast.

 

Vandeadvokaat Tõnu Kolts

newsImage