2020 — 04 — 08
Lühiülevaade: Kas tööandjal on õigus küsida töötajalt terviseandmeid COVID-19 nakatumise kohta?
newsImage
  • COVID-19 leviku piiramiseks kuulutas Eesti Vabariigi valitsus 12. märtsil 2020 välja eriolukorra kuni 1. maini 2020. Tööandjal on kohustus töökohal tagada, et töötajate vahel on vähemalt kahemeetrine vahemaa, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
  • Andmekaitse- ja tööõiguse alastest õigusaktidest tulenevalt saab tööandja vajaduse korra küsida töötaja terviseandmeid, eesmärgiga tagada ohutu töökeskkond.
  • Terviseandmete küsimisel on tööandja kohustatud järgima isikuandmete töötlemise põhimõtetest tulenevaid kohustusi: minimaalsus, konfidentsiaalsus, läbipaistvus, säilitamise piirang ja vastutus. Nende põhimõtete rikkumine muudab igasuguse andmetöötluse ebaseaduslikuks, isegi kui töötlemine võib tunduda väga oluline.
  • Lähtudes Andmekaitse Inspektsiooni ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu soovitustest, tuleb töötajaid ette teavitada terviseandmete küsimise vajalikkusest, esitades neile teabelehe, milles on välja toodud miks võib tööandja terviseandmeid küsida, kellel on nendele ligipääs ja kui kaua neid säilitatakse. Samuti tuleb dokumenteerida kõik otsustusprotsessid seoses COVID-19 haldamiseks rakendatud meetmetega, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist.
  • Ülaltoodu järgimine tagab tööandja andmekaitsealaste kohustuste täitmise ja töötajate usalduse keerulisel perioodil.
newsImage