All news

Commentary of Articles 87 and 88 of the Satversme

2013-02-28

Balodis R., Danovskis E. Satversmes 87. un 88. panta komentārs [Commentary of Article 87 and 88 of the Satversme]. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 175.-195.lpp.