All news

Commentary of Articles 92 and 96 of the Satversme

2011-11-01

Briede J., Višķere I., Bitāns A., Litvins G.  Danovskis E. Satversmes 92. panta komentārs [Commentary of Article 92 of the Satversme]; Danovskis E., Ruķers M., Lībiņa Egner I. Satversmes 96. panta komentārs [Commentary of Article 96 of the Satversme]. (Grām.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 119.-164.lpp; 237.-266.lpp.