All news

Correlation of Administrative Act and Civil Law Contract

2009-07-28

Danovskis E. Iestādes lēmuma un civiltiesiska līguma mijiedarbība [Correlation of Administrative Act and Civil Law Contract]. Jurista Vārds. 2009. 28. jūlijs, Nr. 30 (573).

Read more (available only in Latvian) >>