All news

Development of Latvian Constitutional and Administrative Law after Restoration of Independence

2012-09-24

Balodis R., Kārkliņa A., Danovskis E. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas [Development of Latvian Constitutional and Administrative Law after Restoration of Independence]. Latvijas Universitātes Žurnāls Nr. 3. Juridiskā Zinātne. 2012, 41.-104.lpp.

Read more >>