All news

Establishment of the Civil Service in Latvia After the Proclamation of Independence (1918-1920)

2014-11-17

Danovskis E. Civildienesta izveidošana Latvijā pēc valsts proklamēšanas (1918-1920) [Establishment of the Civil Service in Latvia After the Proclamation of Independence (1918-1920)]. Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā Zinātne, Nr.7, 2014, 84.-98.lpp.

Read more >>