All news

Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after Renewal of Independence

2011-11-22

Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un ieviešana Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas [Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after Renewal of Independence]. Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne. Nr. 2, 2011, 27.-40.lpp.

Read more >>