` Enri Nurmik - COBALT

Enri Nurmik

Vastavuskontrolli spetsialist / Eesti

Tutvustus

Enri Nurmik on advokaadibüroo COBALT rahapesu tõkestamise valdkonna spetsialist. Igapäevaselt tegeleb Enri KYC ja AML põhimõtetega ning sanktsioonidega seotud hoolsuskohustuste täitmisega. Tema põhiülesanne on toetada ja nõustada kliendihaldureid tehinguga seotud riskide jm asjaolude väljaselgitamisel, tausta- ja sanktsioonikontrollide läbiviimisel ning teiste vajalike hoolsusmeetmete kohaldamisel.

Enne COBALTiga liitumist töötas Enri SEB Pangas laenuspetsialisti ja KYC/AML spetsialistina.

Valdkond

CV

Keeled

  • Eesti, inglise

Liikmeskond ja haridus

  • Bakalaureusekraad, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Rahandus ja majandusarvestus, Eesti (2020)