Apie kontorą

„Patyrusi darbo teisės specialistų komanda [...]. Dalyvauja sprendžiant ginčus, susijusius su užsakomosiomis paslaugomis ir darbuotojų perkėlimu. Ši kontora populiari tarp tarptautinių įmonių. (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

„COBALT Lietuvos biuro komanda yra sukaupusi daug patirties sprendžiant kolektyvinius ginčus, ieškant alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir dalyvaujant administracinės teisės bylose prieš viešąsias institucijas.“ (Legal 500 2015, Lietuvos biuras)

„Specialistų komanda, išsiskirianti patirtimi įmonių valdymo teisės srityje, konsultuojanti įvairiais komercinės teisės klausimais.“ (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

„Patirtis dirbant su dviejų bankrutavusių bankų kreditoriais įrodo kontoros stiprybę.“ (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

„Ginčų sprendimo praktikos grupė pasižymėjusi savo patirtimi, ypač viešųjų pirkimų ginčuose, arbitražo bylose ir kaupia patirtį baudžiamuosiuose procesuose. COBALT nuolatos atstovauja šalis bylose su tarptautinės teisės elementais.“ (Chambers Europe 2015)

„Atsidavusi komanda, konsultuojanti pirmaujančius energijos tiekėjus įvairiais energetikos klausimais.“ (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

„Išskirtinė komanda, konsultuojanti stambiausius verslo klientus Lietuvos ir ES konkurencijos teisės klausimais, pasižymėjusi dalyvaudama sudėtinguose teismo procesuose.“ (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

„Kvalifikuota komanda, turinti patirties komercinių paslapčių, autorių teisių, patentų ir prekės ženklų registravimo ir apsaugos srityse.“ (Chambers Europe 2015, Lietuvos biuras)

Daugiau