Justina Aužbikavičienė yra asocijuota teisininkė, kuri praktikuojasi COBALT Lietuva Bankinkystės ir finansų praktikos grupėje. Justinos pagrindinės praktikos sritys yra finansinių paslaugų teisinis reglamentavimas. Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete Justina įgijo verslo teisės specializacijos magistro laipsnį. Per savo teisinę praktiką ji konsultavo klientus finansų rinkos dalyvių licencijavimo ir finansinių paslaugų reguliavimo atitikties klausimais.