Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė yra vyresnioji teisininkė COBALT Lietuvos biuro Bankininkystės ir finansų praktikos grupėje, turinti daugiau kaip 11 metų patirties bankininkystės ir finansų srityse. Per savo teisinę praktiką ji konsultavo bankus ir įmones finansavimo sandoriuose. Lina ilgą laiką dirbo su lizingo, vartojimo kredito bei faktoringo sandoriais, todėl turi specifinių žinių šiose srityse. Ji atstovavo finansų įmones derybose, teisminiuose ginčuose, rengė taikos ir kitas sutartis, konsultavo finansų rinkos dalyvius įvairiais teisiniais klausimais. Lina domisi bei konsultuoja klientus ir duomenų apsaugos klausimais.