Milda Markevičiūtė yra vyresnioji teisininkė, veiklą COBALT vykdanti nuo 2011 m. Pagrindinė specializacija - civilinių ir administracinių ginčų sprendimas, apimantis tiek klientų konsultavimą, tiek ir atstovavimą klientams teisminiuose ginčuose arba ginčus sprendžiant neteisminiu būdu. M. Markevičiūtė turi patirties atstovaujant klientams rezonansiniuose ginčuose, reikalaujančiuose kompleksinio ir nestandartinio požiūrio į kilusį ginčą, taip pat sprendžiant sudėtingus akcininkų, energetikos sektoriaus įmonių ir administracinius ginčus. M. Markevičiūtei Vilniaus universitete buvo suteiktas teisės magistro laipsnis (ES ir tarptautinės teisės specializacija), o šiuo metu ji tęsia doktorantūros studijas administracinės teisės srityje.