Simas Paukštys yra COBALT asocijuotas teisininkas, dirbantis nekilnojamojo turto ir infrastruktūros teisės srityje. Simas konsultuoja statybos, teritorijų planavimo, taip pat nekilnojamojo turto įsigijimo ir ginčų nagrinėjimo klausimais. Simas yra dirbęs su įvairaus dydžio nekilnojamojo turto ir infrastruktūros vystymo bei įsigijimo projektais ir konsultavęs kitais turto disponavimo klausimais. S. Paukštys Mykolo Romerio universitete yra įgijęs teisės magistro laipsnį (verslo teisės specializacija).