Vydmantas Grigoravičius yra vadovaujantis teisininkas, advokatas, turintis daugiau kaip 15 metų patirtį privataus ir viešojo nekilnojamojo turto valdymo ir nuomos, privatizavimo, statybos teisės ir ginčų sprendimo srityse. Vydmantas konsultuoja klientus nekilnojamojo turto, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ir privatizavimo teisės klausimais ir atstovauja klientams su šiomis teisės sritimis susijusiuose ginčuose.

Mykolo Romerio universitete V. Grigoravičius įgijo teisės magistro laipsnį.

  • Kalbos
  • Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių
  • Išsilavinimas ir narystė organizacijose
  • 2002 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete suteiktas teisės magistro laipsnis
  • 1996 m. Lietuvos policijos akademijoje įgyta policijos ir vidaus reikalų įstaigų valdininko kvalifikacija bei suteiktas teisės bakalauro laipsnis
  • Nuo 2009 m. Lietuvos advokatūros narys