Visos naujienos

Ar gali būti keičiamos mobiliojo ryšio paslaugų kainos?

2017-08-14

Mobiliojo ryšio paslaugų sutartis gali būti nutraukiama teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka

Tiek mobiliojo ryšio, tiek kitų elektroninių ryšių paslaugų teikimą galutiniams vartotojams reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) direktoriaus įsakymu patvirtintos Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės.
 
Teisės aktai reikalauja, kad su abonentais sudaromoje elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje (paslaugų teikimo taisyklėse) būtų aiškiai nurodytos paslaugų sutarties pakeitimo, papildymo bei nutraukimo sąlygos ir tvarka. Taigi mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartis gali būti nutraukiama ar keičiama pačioje sutartyje numatyta tvarka. Žinoma, privalu atsižvelgti ir į imperatyviąsias teisės aktų nuostatas (pvz., Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės numato, jog elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį paslaugų teikėjas gali nutraukti tik tuomet, jei abonentas iš esmės pažeidžia sutartį; kitokie sutarties nutraukimo pagrindai paslaugų teikėjui taisyklėse nėra numatyti).
 
Tačiau svarbu pabrėžti, jog elektroninių ryšių paslaugų teikėjas savo paslaugų, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams, sutartyse negali nustatyti „bet kokių“ ar tik pačiam paslaugų teikėjui naudingų sutarties nuostatų. Tokių sutarčių sąlygos yra kontroliuojamos, kadangi kiekvienos siūlomos paslaugos (ar paslaugų rinkinio) tipines sutartis, paslaugų teikimo taisykles bei vėlesnius jų pakeitimus paslaugų teikėjai privalo pateikti elektroninių ryšių rinkos priežiūros institucijai RRT.

Mobiliojo ryšio paslaugų kainos gali būti didinamos, jei tokia galimybė numatyta sutartyje

Elektroninių ryšių paslaugų kainos gali būti keičiamos, jei paslaugų teikėjo teisė keisti paslaugų kainas yra numatyta mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje ar paslaugų teikimo taisyklėse. Paslaugų teikėjas, priėmęs sprendimą pakeisti paslaugų teikimo sutarties sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), apie sutarties sąlygų pakeitimus vartotojams privalo pranešti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį. Tokiu atveju, jei naujosios sutarties sąlygos ar pakeistos paslaugų kainos vartotojui nebėra priimtinos, pats vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, o paslaugų teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo.

Kita vertus, ne visais atvejais vienašališkas paslaugų kainos padidinimas yra teisėtas ir leidžiamas. Sutarties sąlygos, suteikiančios paslaugų teikėjui teisę vienašališkai ir be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas arba vienašališkai padidinti paslaugų kainas (kai vartotojui nesuteikiama teisė atsisakyti sutarties), gali būti pripažintos nesąžiningomis. Tokių sąlygų naudojimą vartojimo sutartyse draudžia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, siūlytina apsvarstyti galimybę kreiptis į RRT, kuri nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei vartotojų ginčus, ir (arba) į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri tiria galimai nesąžiningos verslininkų komercinės veiklos vartotojams atvejus bei nagrinėja, ar vartojimo sutartyje nėra draudžiamų nesąžiningų sąlygų.
 

Advokatų kontoros „Cobalt” vyresnioji teisininkė Eglė Bakštytė