Visos Covid-19 naujienos

Ar paslaugos teikėjas turi grąžinti jau sumokėtą mokestį už paslaugą, kurios negali suteikti?

2020-03-16

Koronavirusas siaučia - sustabdytos pamokos privačioje mokykloje? Karate būrelio užsiėmimai atšaukti? Ar paslaugos teikėjas turi grąžinti jau sumokėtą mokestį už paslaugą, kurios negali suteikti?

Šalys sutartyje gali susitarti dėl įvairių dalykų, tame tarpe ir dėl mokesčio už paslaugas grąžinimo atvejų. Jei tokio susitarimo nėra, turi būti remiamasi atitinkamus santykius reglamentuojančiomis teisės normomis.

Tai atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal kliento užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

Paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais.

Tuo pačiu tai paslaugų teikimo vartotojams sutartis, priskirtina vartojimo sutarčių kategorijai, kas reiškia, kad taikomos vartotojus ginančios nuostatos.

Tačiau tai nereiškia, kad dėl paslaugų teikimo sutrikdymo, patiriamus nuostolius, turi prisiimti tik paslaugų teikėjas.

Sutartiniuose santykiuose  turi išlikti šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Klientas turi atlyginti paslaugų teikėjo patirtus dėl paslaugos teikimo nuostolius, kurie atsirado teikiant paslaugas, susidarius nenumatytoms ypatingoms aplinkybėms.

Tačiau nuostolius klientas privalo atlyginti tik tuo atveju, kai jie atsirado dėl ypatingų aplinkybių, kurių neapima normali rizika, būdinga atitinkamai profesijos ar verslo rūšiai.

Be abejo, ne visi paslaugų teikėjo patirti nuostoliai jam  sustabdžius ugdymo procesus valdžios institucijų nurodymu dėl koronaviruso neapima paslaugų teikėjo veiklos normalios rizikos, tačiau dalis nuostolių galėtų „pretenduoti“ į tokius.

Jei paslaugos teikėjas tokius nuostolius patyrė, jis turi teisę jų atlyginimo prašyti iš kliento, ir atitinkamai spręsti už paslaugas sumokėto mokesčio grąžinimo klausimus.

Renata Cibulskienė, advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnioji teisininkė