All events

BDAR sostų karai: duomenų tvarkymo sutartys

2018-11-07

09:00 - 12:15 val.
2018-11-07
Verslo centras „Quadrum“, Konstitucijos pr. 21, Vilnius

Gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Naujasis reglamentas, be kita ko, numato pareigą tarp duomenų valdytojo ir tvarkytojo pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Nepaisant to, kad BDAR gan išsamiai nurodo tokio susitarimo turinį, šių sutarčių derinimas dažnu atveju užtrunka ilgiau nei tikėtasi ir sukelia nemažai ginčų tarp valdytojų ir tvarkytojų.

Seminaro metu dviejų įmonių – duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo – atstovai bei duomenų apsaugos teisės specialistai pasidalins praktine patirtimi ir pateiks rekomendacijas, į ką atkreipti dėmesį sudarant duomenų tvarkymo sutartis: derybų niuansus, daugiausiai ginčų sukeliančius sutarčių punktus ir dažniausiai daromas klaidas. Po seminaro bus kur kas lengviau patiems įvertinti duomenų tvarkymo sutartis ir jas pasirašyti nesusipykstant su ilgamečiais verslo partneriais.

Seminaras aktualus visoms įmonėms – tiek toms, kurios jau pasiruošė BDAR, tiek toms,  kurios dar tik planuoja pradėti. Kviečiame įmonių vadovus, darbuotojus, atsakingus už atitiktį, įmonių teisininkus bei specialistus, į kurių funkcijas įeina sutarčių su partneriais / tiekėjais derinimas ir pasirašymas. 

PROGRAMA:

Renginio moderatorė: Eglė Bakštytė, advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė

08:30 – 09:00 Registracija ir pasitikimo kava

09:00 – 09:10 Sveikinimo žodis, Žilvinas Kvietkus, advokatų kontoros COBALT partneris

09:10 – 09:40 Duomenų valdytojai ir tvarkytojai – ar Jūs jau pasiruošę?

  • Pasiruošimas BDAR: geroji praktika ir klaidos
  • Duomenų valdytojas ar tvarkytojas: samprata, pavyzdžiai
  • Duomenų valdytojų ir tvarkytojų pareigos pagal BDAR

Eglė Bakštytė, advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė

09:40 – 10:10 Duomenų tvarkymo sutartys: duomenų valdytojo perspektyva

  • Kokia mūsų, kaip duomenų valdytojo, patirtis pasirengiant BDAR?
  • Mūsų patirtis pasirašant duomenų tvarkymo sutartis: derybos, daugiausiai dėmesio sulaukiantys sutarčių punktai, nesutarimai.

Rasa Žukaitė, UAB „Gera dovana“ teisininkė

10:10 – 10:30 Kavos pertraukėlė

10:30 – 11:00 Duomenų tvarkymo sutartys: duomenų tvarkytojo perspektyva

  • Kokia mūsų, kaip duomenų tvarkytojo, patirtis pasirengiant BDAR?
  • Mūsų patirtis pasirašant duomenų tvarkymo sutartis: derybos, daugiausiai dėmesio sulaukiantys sutarčių punktai, nesutarimai.

Rita Vipartienė, UAB “Stekas”

11:00 – 11:30 Duomenų tvarkymo sutartys: ar galima rasti kompromisą?

  • Įmonių tarpusavio ginčai dėl vaidmenų: valdytojas vs. tvarkytojas. O gal nei tas, nei tas?
  • (Ne)suprantamos saugumo priemonės. Apie ką jos ir kas jas nustato?
  • Labiausiai įmones supriešinantys duomenų tvarkymo sutarčių punktai: koks galėtų būti kompromisas?

Renata Vasiliauskienė, advokatų kontoros COBALT asocijuota teisininkė

11:30 – 11:45 Klausimai, diskusija. Konferencijos apibendrinimas.

11:45 – 12:15 Kava, bendravimas

LAIKAS: 2018 m. lapkričio 7 d., registracija nuo 08:30
VIETA: Verslo centras „Quadrum“ (Konstitucijos pr. 21C), NORTH įėjimas, 2 aukštas, konferencijų salė GAUDI.

PRANEŠĖJAI:

Eglė Bakštytė yra COBALT vyresnioji teisininkė, turinti daugiau nei 10 metų darbo patirtį reklamos teisės ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat specializuojasi intelektinės nuosavybės ir duomenų apsaugos srityse,  teikia konsultacijas produktų ženklinimo, produktų kokybės ir maisto rinkos reguliavimo klausimais, nuolat veda seminarus savo specializacijos temomis. Savo profesinę karjerą Eglė pradėjo valstybiniame sektoriuje, kur dalyvavo pagrindinių vartotojų apsaugą ir reklamą reglamentuojančių Lietuvos įstatymų teisėkūros procesuose bei prisidėjo vystant šių sričių institucinę praktiką, taip pat dėstė vartotojų teisių apsaugos kursą Mykolo Romerio universitete bei Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje.

Rasa Žukaitė yra UAB „Gera dovana“ įmonių grupės teisininkė, atsakinga už įmonių grupės vidinių procesų reguliavimą, veiklos rizikų identifikavimą ir prevenciją, taip pat asmens duomenų apsaugos reglamento diegimą ir priežiūrą. Ilgametę patirtį darbo teisės, sutarčių teisės, įmonių teisės srityse Rasa įgijo dirbdama finansų įstaigoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, asociacijoje „Linava“.

Rita Vipartienė, UAB „Stekas“ komunikacijos vadovė, kuruojanti ir asmens duomenų apsaugos klausimus įmonėje. UAB „Stekas“ organizuoja mokymo kursus klientams kompiuterinės apskaitos tema, rengia mokymo programas, metodikas, vykdo
klientų (apskaitos ir verslo valdymo programų naudotojų) nuomonės tyrimus, inicijavo ir vykdo UAB „Stekas“ paramos programą Lietuvos švietimo įstaigoms, rengiant jaunuosius apskaitos specialistus.
Dalyvavimo seminare tikslas - geranoriška patirties sklaida, siekis nugalėti iššūkius įgyvendinant BDAR reikalavimus.
Ilgametė vadovaujamo darbo patirtis aukštojo mokslo sektoriuje.

Renata Vasiliauskienė yra COBALT įmonių ir reguliacinių klausimų grupės asocijuota teisininkė, advokato padėjėja. Pagrindinės jos darbo sritys yra duomenų apsauga, darbo teisė ir įmonių teisė. Renata taip pat turi patirties įvairiais e-komercijos klausimais (įskaitant vartotojų apsaugą), bei ES pakavimo ir ženklinimo srityse. Renata konsultuoja įmones visais savo praktikos sričių klausimais, atstovauja klientus valstybinėse institucijose, rengia susijusius dokumentus, taip pat skaito pranešimus seminaruose ir konferencijose aktualiomis temomis, aktyviai dalyvauja mokymuose ir gilina žinias susijusiose teisės srityse.

REGISTRACIJA:

Apie dalyvavimą maloniai prašome pranešti užpildant registracijos formą iki š. m. lapkričio 5 d. (pirmadienio) 9 val.

Dalyvavimas renginyje nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.

REGISTRACIJA>>

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu events@cobalt.legal arba tel. (8) 5 25 00800.

Lauksime Jūsų atvykstant!