Visos Covid-19 naujienos

Krovinių gabenimas COVID-19 pandemijos metu: ar būtinas popierinis važtaraštis?

2020-03-17

Kaip skelbia BNS[1], Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) 2020-03-13 pranešė, jog Europa tapo pasaulinės koronaviruso pandemijos „epicentru“, ir perspėjo, kad neįmanoma prognozuoti, kada protrūkis pasieks savo piką. Šiomis aplinkybėmis ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik krovinių ir siuntų gabenimo nepertraukiamumui, tačiau ir šios paslaugos didesnio saugumo klientų (užsakovų), prekes perduodančių ir priimančių asmenų saugumo užtikrinimui.

Praktikoje dažniausiai taikoma bendroji CMR konvencijoje įtvirtinta taisyklė, jog važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Pirmasis važtaraščio egzempliorius perduodamas siuntėjui, antrasis – lydi krovinį, o trečiasis – lieka pas vežėją.

Lietuva yra ratifikavusi CMR konvencijos papildomą protokolą dėl elektroninio važtaraščio, tačiau šis protokolas praktikoje beveik netaikomas, nes jame nustatytas reikalavimas šalims užtikrinti elektroninio važtaraščio autentiškumą patikimu elektroninio parašo metodu, užtikrinančiu parašo ryšį su elektroniniu važtaraščiu.

Ar popierinis važtaraštis būtinas?

Pirmiausia reikia paminėti, kad pačioje konvencijoje įtvirtinta, jog važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties galiojimui, o sutarčiai vis tiek taikomos CMR konvencijos nuostatos.

CMR konvencija taip pat numato, jog vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti: (a) ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; (b) krovinio ir pakuotės išorinę būklę.

CMR važtaraščio pagrindinė paskirtis yra užfiksuoti krovinio perdavimo vežėjui faktą, krovinio vietų skaičių ir pakuotės išorinę būklę perdavimo metu, taip pat užfiksuoti krovinio pristatymo gavėjui faktą ir krovinio vietų skaičių, ir pakuotės išorinę būklę krovinio pristatymo metu. Naudoti popierinės formos važtaraštį nėra privaloma, nes šios aplinkybės gali būti užfiksuotos el. priemonėmis.

Pažymėtina, jog siuntėjas (užsakovas) ir vežėjas gali sutarti, arba siuntėjas gali duoti vežėjui instrukcijas, jog COVID-19 pandemijos laikotarpiu nenaudoti popierinės formos važtaraščių ir kitų dokumentų, o krovinio priėmimo ir pristatymo faktą užfiksuoti el. priemonėmis (el. paštu). Naudoti el. parašą nėra privaloma, jeigu to nereikalauja bent viena šalis.

Taigi, siekiant užtikrinti didesnę darbuotojų apsaugai ir paslaugos saugumą, prekių priėmimą gabenimui gali patvirtinti ne vairuotojas, bet vadybininkas el. paštu, taip pat prekių pristatymą galėtų patvirtinti užsakovo atstovas el. paštu.

Kokių sąlygų reikėtų laikytis?

Svarbu paminėti, kad nusprendus atsisakyti popierinių važtaraščių, reikėtų laikytis šių sąlygų:

  • Tokią prekių perdavimo ir pristatymo tvarką turi raštu patvirtinti užsakovas, su kuriuo sudaryta vežimo sutartis, įrašant tokias instrukcijas vežimo sutartyje;
  • Rekomenduojama sutartyje nurodyti el. pašto ar kitų komunikavimo priemonių adresus, kuriais bus patvirtinamas prekių perdavimo ir pristatymo faktas;
  • Jeigu šalys nori susitarti, kad vairuotojas neturi dalyvauti prekių priėmime (pristatyme), užsakovo instrukcijose turi būti aiškiai nurodyta, kad vežėjas neturi skaičiuoti prekių vietų skaičiausi ir tikrinti prekių ir pakuotės išorinės būklės priėmimo metu.

[1] https://www.bns.lt/topic/1912/news/60787667/

Giedrius Abromavičius, advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas