Visos naujienos

Tiekėjams gresia trejų metų juodasis sąrašas

2015-12-23

Jeigu tiekėjas po 2016 m. sausio 1 d. pažeis viešojo pirkimo sutartį, o perkančioji organizacija tokią sutartį nutrauks – tiekėjas rizikuoja patekti į juoduosius tiekėjų sąrašus ir trejus metus netekti teisės dalyvauti visuose viešuosiuose pirkimuose.

Net jeigu tiekėjas viešojo pirkimo sutartį sudarė iki 2016 m. sausio 1 d., nuo šios datos tiekėjai turės būti gerokai atidesni, vykdydami visas viešųjų pirkimų sutartis. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad tiekėjas padarė esminį pažeidimą ir perkančiajai organizacijai tokią sutartį nutraukus, to visiškai pakaks tam, kad tiekėjas automatiškai pakliūtų į juoduosius sąrašus. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sutartis galės nutraukti nesikreipdamos į teismą. Be to, perkančiosios organizacijos privalės viešųjų pirkimų interneto portale (CVP IS) nedelsiant (t. y. ne vėliau kaip per 10 dienų) paskelbti apie nutrauktas viešųjų pirkimų sutartis dėl tiekėjų padarytų esminių pažeidimų. Per kitas tris darbo dienas nuo viešo tokios informacijos paskelbimo perkančioji organizacija turės asmeniškai informuoti ir tiekėją.

Terminas tiekėjo teisėms ginti – tik 15 dienų

Savo ruožtu tiekėjai turės itin mažai laiko savo teisėms ginti. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turės teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo. Tad tiekėjams terminas savo teisėms ginti bus skaičiuojamas ne nuo viešo informacijos apie nutrauktą sutartį paskelbimo, bet nuo ankstesnės datos, t. y. nuo perkančiosios organizacijos atlikto sutarties nutraukimo. Tiesa, tiekėjas į juoduosius sąrašus pateks tik tuomet, jeigu į teismą per nurodytas 15 dienų nesikreips. Kitu atveju – jeigu tiekėjas bandys ginčyti perkančiosios organizacijos atliktą sutarties nutraukimą – tiekėjas į juoduosius sąrašus nepateks tol, kol byla nebus išspręsta ir teismas nepriims įsiteisėjusio teismo sprendimo. Tokiu atveju trejų metų terminas dėl tiekėjo buvimo juodajame sąraše bus pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (tiekėjo ieškinio atmetimo atveju).

Bus ir kitas patekimo į juoduosius sąrašus pagrindas – jeigu perkančioji organizacija pati kreipiasi į teismą dėl tiekėjo netinkamai vykdomos viešojo pirkimo sutarties. Perkančioji organizacija teismo galės prašyti pripažinti tiekėjo netinkamą sutarties įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Jeigu teismas patenkintų abu iškeltus reikalavimus – tai taip pat būtų pagrindas tiekėją įtraukti į juoduosius sąrašus. Tačiau perkančiosioms organizacijoms gali būti daug paprasčiau pirmiausia neteismine tvarka dėl tiekėjo esminio pažeidimo nutraukti pirkimo sutartį (ko visiškai pakaks, kad tiekėjas pakliūtų į juoduosius sąrašus), o nuostolių atlyginimo teismine tvarka prašyti vėliau.

Perkančioji organizacija galės rinktis, ar leisti tiekėjams iš juodųjų sąrašų dalyvauti konkurse

Tiesa, tiekėjo patekimas į juoduosius sąrašus bus kliūtis dalyvauti kituose viešuosiuose pirkimuose, tik tada, kai konkreti perkančioji organizacija, skelbdama viešąjį pirkimą, bus numačiusi sąlygą, jog tiekėjų iš juodųjų sąrašų pasiūlymai nebus priimami.

Nuo 2016 m. balandžio – teisė tiekėjui pasitaisyti

2016 m. balandžio mėnesį turėtų įsigalioti naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, kuri turi būti priimta dėl naujųjų Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų. Direktyvos leidžia įtvirtinti tokius juoduosius sąrašus, tad pagal šiuo metu Seime užregistruotą Viešųjų pirkimų įstatymo projektą, įgyvendinus ES direktyvas, juodieji sąrašai išliks. Skirtumas tik tas, kad tiekėjui bus leidžiama pasitaisyti (taip vadinamoji „savaiminio apsivalymo“ doktrina), pvz., savanoriškai atlyginant nuostolius, bendradarbiauti padedant ištirti pažeidimą, imtis prevencijos priemonių. Visgi šiandien nėra aišku, kaip praktikoje veiks „savaiminis apsivalymas“ ir kiek tiekėjai galės realiai naudotis šia teise.

Viena vertus, juodųjų sąrašų įtvirtinimu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, kad pirkimuose nedalyvautų tiekėjai, negebantys tinkamai vykdyti sutarčių. Kita vertus, kyla klausimas, ar tai nėra per griežta sankcija tiekėjui visus trejus metus būti pašalintam iš dalyvavimo bet kuriame viešajame pirkime. Bet kuriuo atveju nuo šiol tiekėjai bus priversti itin atidžiai vykdyti kiekvieną viešojo pirkimo sutartį bei itin operatyviai reaguoti į bet kokius sutarties vykdymo nukrypimus.