Privātuma un sīkdatņu politika

COBALT biroji Baltijas valstīs un Baltkrievijā* rūpējas par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu aizsardzību. Mēs ticam atklātībai un informējam Jūs par to, kā un kad mēs izmantojam sīkdatnes.

Šī privātuma politika (“Politika”) paskaidro, kā zvērinātu advokātu birojs COBALT (kontaktinformācija ir atrodama zemāk) (“Birojs”, “mēs”) ievāc un izmanto informāciju, kad Jūs izmantojat kādu no pakalpojumiem, kas ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē www.cobalt.legal (“Vietne”), vai, ja Jūs izmantojat citus pakalpojumus (“Pakalpojumi”), ko mēs Jums sniedzam.

Izmantojot vai mijiedarbojoties ar Vietni vai mūsu Pakalpojumus, Jūs kā Vietnes apmeklētājs vai mūsu klients (“Klients”, “Apmeklētājs”, “Jūs”) piekrītat šīs Politikas noteikumiem un apliecināt, ka Jūs esat izlasījis un saprotat visus Politikas noteikumus.

Mēs apstrādājam Personas Datus saskaņā ar šo Politiku un atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (“VDAR”) un piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā (“Datu Aizsardzības Likums”).

Mēs esam apņēmušies nodrošināt informācijas, kas attiecas uz mūsu klientiem, potenciālajiem klientiem, viņu saistītajām personām, privātumu un konfidencialitāti un ievērot zemāk izklāstīto Politiku, ievērojot mūsu profesionālos pienākumus un piemērojamos Datu Aizsardzības Likumus. Atsauces šajā Politikā uz “Jūsu Personas Dati” nozīmē jebkādu informāciju, kas identificē Jūs vai varētu pamatoti tikt izmantota, lai identificētu Jūs kā vienu no iepriekšminētajām personām (“Personas Dati”).

Mēs esam Personas Datu pārzinis attiecībā uz tām apstrādes darbībām, kas ietilpst Politikas tvērumā.

1. Politikas tvērums

Šī Politika apraksta, kā mēs apstrādājam Personas Datus saistībā ar:

 • visiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu klientiem, bijušajiem klientiem un potenciālajiem klientiem;
 • tiesību jaunumu apskatiem un mārketinga informāciju;
 • darbā pieņemšanas procesiem;
 • sīkdatnēm, kas tiek izmantotas mūsu Vietnē;
 • visiem mūsu likumā noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz VDAR, jebkādu piemērojamo Datu Aizsardzības Likumu vai citu tiesību aktu, kas varētu būt piemērojams (ieskaitot mūsu pienākumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (“NILL”) prasībām vai zini savu klientu (“KYC”) procedūrām.

2. Datu apstrādes mērķi, veidi un ilgums

a) Ziņas, publikācijas un pasākumi: Mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai nosūtītu Jums ziņas par jaunākajiem notikumiem Birojā, pakalpojumu apjomu, ko mēs Jums varam sniegt, kā arī informāciju par gaidāmajiem notikumiem, kas varētu Jūs interesēt, tostarp, izglītojošiem semināriem. Mēs šim nolūkam izmantosim Jūsu personas datus līdz brīdināsiet, ka vairs nevēlaties saņemt no mums šādu informāciju. Mēs varam izmantot Jūsu vārdu, amatu, e-pasta adresi, visus norādītos tālruņa numurs, adresi un citu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums, lai sniegtu šo informāciju.

b) Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par Vietnes izmantošanu. Sīkdatnes ļauj mums nodrošināt Jums vienkāršāku un pieejamāku pieredzi, izmantojot Vietni. Informācija parasti nesatur datus, kas ļautu mums individuāli identificēt Jūs kā fizisku personu. Mēs apstrādāsim Jūsu datus, izmantojot sīkdatnes, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu.

c) Darbā pieņemšanas procesi: Mēs izmantojam Vietni un citus kanālus, kas ir uzskaitīti Vietnē, lai iegūtu informāciju par Jūsu darba vai prakses pieteikumu. Mēs izmantosim Personas Datus, kas ir iekļauti visos dokumentos, kurus esat mums iesniedzis savā pieteikumā. Pieteikums tiks apstrādāts, lai noteiktu, vai Jūsu pieteikums atbilst Biroja vajadzībām. Mēs glabāsim datus, ko esam ieguvuši, izmantojot mūsu darbā pieņemšanas procesus tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērtētu pieteikumu un ievērotu piemērojamos tiesību aktus. Turklāt mēs varam lūgt Jūsu piekrišanu saglabāt Jūsu Personas Datus kādu laiku pēc tam, kad būsim izvērtējuši Jūsu pieteikumu.

d) Juridiskā palīdzība: Mēs apkopojam informāciju, ko mūsu klients mums ir sniedzis, vai ko iegūstam savā vārdā vai informāciju, kuru mēs neatkarīgi iegūstam profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Šī Personas Datu iegūšana ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas mums ir pret klientiem, un mūsu kā advokāta biroja leģitīmās intereses sniegt juridisku konsultāciju mūsu klientiem un potenciālajiem klientiem. Saskaņā ar mūsu profesionālajiem pienākumiem mēs ievērosim vislielāko rūpību, lai nodrošinātu mūsu klientu, potenciālo klientu un bijušo klientu Personas Datu konfidencialitāti un integritāti.

Sniedzot juridisko palīdzību, mēs varam papildināt Personas Datus, ko Jūs mums esat snieguši tieši, ar Personas Datiem, ko mēs esam ieguvuši no citiem avotiem.

Sniedzot juridisko palīdzību, mēs apstrādājam Personas Datus, lai ievērotu NILL un KYC prasības. Turklāt mēs izmantosim datus, lai pārbaudītu, vai nepastāv interešu konflikts, kas ir mūsu juridisks pienākums. Mēs uzglabāsim datus, ko esam ieguvuši, ievērojot attiecīgās jurisdikcijas piemērojamos tiesību aktus un ievērojot Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Zvērinātu advokātu padomju noteikumus.

3. Juridiskais pamats Jūsu Personas Datu apstrādei

Mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus, pamatojoties uz:

 • Jūsu piekrišanu;
 • līgumu starp mums, kas nodrošina pamatu Personas Datu apstrādei;
 • juridisku pienākumu, kas ir attiecināms uz mums;
 • mūsu leģitīmajām interesēm nodrošināt sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti.

Mēs ierobežojam Jūsu Personas Datu apstrādi atbilstoši mērķim, kādam dati tika iegūti. Piekļuve Jūsu Personas Datiem tiek ierobežota, un Personas Datiem piekļūst tikai tāds personāls, kuram ir jāapstrādā Personas Dati, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret Jums kā Klientu. Jūsu Personas Dati netiek uzglabāti ilgāk kā nepieciešams attiecībā pret mērķiem, kas ir uzskaitīti augstāk.

Mēs esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas Datu drošību. Jūsu Personas Dati tiks apstrādāti tādā veidā, kas nodrošina to konfidencialitāti un integritāti.

4. Jūsu Personas Datu nodošana trešajām pusēm

Sniedzot juridiskos pakalpojumus mūsu Klientiem, mums ir pienākums pārsūtīt Personas Datus trešajām pusēm. Tas var ietvert Personas Datu pārsūtīšanu tiesvedības kontekstā, kā arī jebkurā citā juridiskajā pakalpojumā, ko mēs piedāvājam saviem Klientiem.

Tomēr ārpus juridisko pakalpojumu sniegšanas mēs izmantojam noteiktu trešo pušu pakalpojumus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu un Vietnes funkcionalitāti. Mums ir jānodod Jūsu Personas Dati trešajām pusēm, kas sniedz mums pakalpojumus, lai šīs trešās puses varētu mums sniegt savus pakalpojumus. Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji ir jāuzskata par datu apstrādātājiem. Personas Dati, kas tiks pārsūtīti šiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, tiks ierobežoti līdz minimumam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu trešo pušu pakalpojumu sniegšanu.

Mēs esam nodrošinājuši, ka visi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuriem mēs pārsūtam Jūsu Personas Datus, ievēros mūsu norādījumus attiecībā uz to, kā viņi apstrādā Jūsu Personas Datus. Jūsu Personas Datu pārsūtīšanu regulē datu apstrādes līgumi vai datu apstrādes noteikumi, kas pastāv starp mums un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem kā datu apstrādātājiem ir jānodrošina, ka tie apstrādā Jūsu Personas Datus ar tādu pašu rūpības pakāpi kā mēs, un ir juridiski atbildīgi pret Jums un mums, ja datu apstrādātāji rīkojas pretēji šīm garantijām. Turklāt šiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievieš tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu vienādu datu aizsardzības līmeni ar to, ko mēs darām mūsu datu apstrādes centienos.

5. Jūsu tiesības kā datu subjektiem

Mums ir juridisks pienākums nodrošināt, ka Jūsu Personas Dati tiek turēti precīzi un atjaunināti. Mēs lūdzam Jums palīdzēt izpildīt šo pienākumu, nodrošinot, ka Jūs informējat mūs par visām izmaiņām, kas jāveic jebkuros Jūsu Personas Datos, ko mēs apstrādājam.

Jūs varat jebkurā laikā īstenot šādas tiesības, kas Jums izriet no Jūsu Personas Datu apstrādes darbībām:

a) Piekļuves tiesības:  Jums ir tiesības piekļūt jebkādiem datiem, kas var tikt uzskatīti par Jūsu Personas Datiem. Tas ietver, tostarp, tiesības tikt informētam vai mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus, kādu kategoriju Personas Datus mēs apstrādājam un kādi ir nolūki mūsu apstrādes darbībām.

b) Tiesības labot: Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izlabojam jebkādus Jūsu Personas Datus, ja Jūs uzskatāt, ka informācija nav korekta vai pilnīga.

c) Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst noteiktām Jūsu Personas Datu apstrādes darbībām, piemēram, Jūsu Personas Datu apstrādei mārketinga vajadzībām vai citos gadījumos, kad mēs pamatojam apstrādi ar mūsu leģitīmajām interesēm.

d) Tiesības uz dzēšanu: Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas Dati tiktu dzēsti, ja Personas Dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti vai ja uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, vai ja uzskatāt, ka Personas Dati ir jādzēš, lai ļautu mums izpildīt juridiskās prasības.

e) Tiesības uz pārnesamību: Ja Jūsu Personas Dati tiek automātiski apstrādāti ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz mūsu savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat lūgt, lai mēs sniedzam Jums Personas Datus strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā veidā. Turklāt Jūs varat arī lūgt, lai Personas Dati tiktu pārsūtīti citam pārzinim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēdējais ir izpildāms tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

f) Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz Jūsu sniegto piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā brīdī.

g) Atteikties no mārketinga paziņojumiem: Mēs Jums sniegsim iespēju atteikties no mūsu mārketinga saziņas vienmēr, kad sūtīsim Jums informāciju par Biroju, pasākumiem, ko mēs organizējam vai jebkuru citu informāciju, kas mūsuprāt, varētu Jūs interesēt. Papildus tam, Jūs varat atteikties no šādiem paziņojumiem jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Sniedzot juridiskos pakalpojumus saviem Klientiem, var būt apstākļi, kad mūsu likumā noteiktie pienākumi, kā arī attiecīgā jurisdikcijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi aizliedz mums izpaust vai dzēst datus, kurus mēs glabājam vai apstrādājam. Turklāt šādi piemērojamie tiesību akti vai noteikumi var liegt mums īstenot Jūsu datu subjektu tiesības.

Ja Jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus vai arī Jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu datu apstrādes darbībām, nekautrējieties sazināties ar mums jebkurā laikā, izmantojot informāciju, kas ir norādīta šīs Politikas pēdējā sadaļā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādē (“DAI”), ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi vai Jūsu datu subjektu tiesības ir pārkāptas. Jūs varat iesniegt sūdzību, sazinoties ar DAI, kas atrodas Jūsu jurisdikcijā, t.i., Jūsu iespējamā datu subjekta tiesību pārkāpuma vai neatbilstošas apstrādes vietā vai Jūsu Personas Datu atrašanās vietā, vai vietā, kur dzīvojat un strādājat.

Saraksts, ar DAI, kas attiecas uz šīs Politikas darbības jomu:

6. Jūsu datu apstrādes vieta

Personas Datus mēs galvenokārt glabājam un apstrādājam Eiropas Savienībā. Neskatoties uz to, dažkārt var būt nepieciešams, lai Jūsu Personas Dati tiktu pārsūtīti un glabāti galamērķī ārpus Eiropas Savienības. Tos var apstrādāt arī datu apstrādātāji, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

Iesniedzot mums savus Personas Datus vai piekrītot savu Personas Datu apstrādei, Jūs piekrītat savu Personas Datu apstrādei, ieskaitot datu glabāšanu un nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības šajā Politikā izklāstīto mērķu vajadzībām. Mēs veiksim visus pamatoti nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar piemērojamo Datu Aizsardzības Likumu. Mēs neglabāsim nevienu no Jūsu Personas Datiem ilgāk, nekā nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus. Piemēram, mēs varam nosūtīt Jūsu Personas Datus, pamatojoties uz:

 • Eiropas Komisijas pieņemtu lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
 • Eiropas Komisijas izstrādātajām Standarta datu aizsardzības klauzulām;
 • DAI izstrādātām standarta datu aizsardzības klauzulām;
 • Izmantojot citus iespējamus mehānismus un izņēmumus, kas ir atļauti atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

Tāpat kā attiecībā uz visiem Jūsu Personas Datiem, Jūs varat lūgt, lai mēs Jūs informētu par Jūsu Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu. Jūs, tāpat kā, izmantojot savas datu subjekta tiesības, varat to darīt, sazinoties ar mums, izmantojot informāciju, kas sniegta šīs Politikas beigās.

7. Sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai apstrādātu Jūsu Personas Datus

Sīkdatne ir neliels burtu un ciparu fails (mazāks nekā 1kB), kuru mūsu Vietne prasa Jūsu pārlūkprogrammai (piemēram, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari vai Opera) saglabāt Jūsu darbstacijā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu Vienti. Bez sīkdatņu darbības Vietnes pilna funkcionalitāte nebūtu pieejama.

Sīkdatnes tiks izmantotas, lai atcerētos, ka Jūs esat iepriekš apmeklējis mūsu Vietni, palīdzētu iegūt statistiku par Vietnes apmeklējumiem un uzlabotu lietotāju iespējas, pārlūkojot Vietni. Šiem nolūkiem COBALT izmanto šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes: Sesijas [numurs] sīkdatne tiek izmantota, lai nodrošinātu mūsu Vietnes funkcionalitāti. Tā ļauj Vietnes operatoram saistīt Jūsu darbības pārlūka sesijā, kas sākas un beidzas, kad atverat un aizverat pārlūkprogrammas logu, attiecīgi sesijas [numurs] sīkdatne ietver pagaidu informāciju un tiek dzēsta, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu.
 • Patstāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (_ga, _gat) sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mūsu Vietni, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mums informāciju, piemēram, par Vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapām, un kopējo laiku, kas pavadīts mūsu Vietnē. Visa ar _ga un _gat sīkdatnēm savāktā informācija tiek apkopota ar līdzīgu informāciju, kas saņemta no citiem lietotājiem, un tādēļ tā ir anonīma. Mēs neidentificējam atsevišķus apmeklētājus. Sīkdatne _ga beidz darboties pēc diviem gadiem, bet sīkdatne _gat – pēc desmit minūtēm.

Ja vien Jūs neesat veicis pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu visas vai atsevišķu veidu sīkdatnes, sīkdatnes tiks izmantotas, tiklīdz Jūs apmeklējat mūsu Vietni.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj kontrolēt sīkdatnes, izmantojot iestatījumu izvēlnes. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai noraidītu visas sīkdatnes vai nosūtītu brīdinājumu, kad sīkdatne tiek instalēta.

Papildu informāciju par to, kā pārvaldīt sīkdatņu izvēlnes populārākajās pārlūkprogrammās, var atrast šeit:

8. Kontaktinformācija

Nekautrējieties sazināties ar mums par visiem jautājumiem, pieprasījumiem vai sūdzībām attiecībā uz Jūsu Personas Datu apstrādi, izmantojot e-pastu: privacy@cobalt.legal.

9. Izmaiņas Politikā

Mēs varam veikt jebkādas izmaiņas šajā Politikā pēc mūsu ieskatiem. Ja Politika ir kaut kādā veidā mainīta, jaunākā šīs Politikas redakcija tiks publicēta mūsu Vietnē. Mēs iesakām laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā nav veiktas izmaiņas.

10. Mūsu Biroju informācija

COBALT Igaunija

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15

10141 Tallinn

Tālr. +372 665 1888

tallinn@cobalt.legal

 

COBALT Latvija

Marijas iela 13 k-2

LV-1050 Riga

Tālr. +371 6720 1800

riga@cobalt.legal

 

COBALT Lietuva

Lvovo 25

LT-09320 Vilnius

Tālr. +370 5250 0800

vilnius@cobalt.legal

 

COBALT Baltkrievija

Pobediteley Ave 100-207

220020 Minsk

Tālr.  +375 17 336 0093

minsk@cobalt.legal