Darījumi un lietas

Darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv Jaunjelgavas novada domi Satversmes tiesā, apstrīdot noteikumus, kas nosaka minimālo skolēnu skaitu klasē

2017-07-04

Darījumi un lietas

COBALT konsultē Latvenergo saistībā ar Pļaviņu un Ķeguma hidroelektrostaciju rekonstrukciju

2017-06-27

Darījumi un lietas

COBALT konsultē AFI Europe Latvia dzīvojamo namu kompleksa attīstības projekta ietvaros

2017-06-20

Darījumi un lietas

COBALT konsultē Deutsche Bank, Goldman Sachs International un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas eiroobligāciju papildu laidieniem

2017-06-13

Darījumi un lietas

COBALT konsultē Prezi vizualizācijas uzņēmuma Infogram iegādes darījumā

2017-05-17

Darījumi un lietas

COBALT konsultē 4finance Group 325 miljonu USD obligāciju emisijas darījumā

2017-05-15

Darījumi un lietas

COBALT konsultē AS SEB banka un Danske Bank A/S filiāli Latvijā saistībā ar finansējuma piešķiršanu AS Valmieras stikla šķiedra

2017-04-04

Darījumi un lietas

COBALT pārstāv Santa Monica Networks Baltijas un Somijas uzņēmumu pārdošanas darījumā

2017-03-20

Darījumi un lietas

COBALT konsultē Deutsche Bank, Goldman Sachs un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas 30 gadu eiroobligāciju emisiju

2017-02-20

Darījumi un lietas

AS Latvenergo konsultēšana saistībā ar Rīgas hidroelektrostacijas rekonstrukcijas projektu

2017-01-27

Darījumi un lietas

COBALT konsultē BaltCap Selecta grupas Baltijas uzņēmumu iegādes darījumā

2017-01-20

Darījumi un lietas

COBALT nodrošina vispārēju juridisko palīdzību Snap Inc.

2017-01-02