Visi jaunumi

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumi un to tiesiskuma kontrole

2009-06-29

Danovskis E. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumi un to tiesiskuma kontrole. Grām.: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture Prakse Komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 329.-346.lpp.

Pasūtīt grāmatu >>