Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv SIA TAVEX Satversmes tiesā

2016-03-07

Satversmes tiesa 2016. gada 2. martā pieņēma spriedumu, ar kuru atzina, ka Latvijas Bankas izdotās normas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, neatbilst Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam un ir atzīstamas par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža.

Likums izsmeļoši regulē kredītiestāžu un kapitālsabiedrību, kas veic skaidras naudas tirdzniecību, klientu identifikācijas gadījumus. Satversmes tiesa atzina, ka Latvijas Banka ir pieņēmusi normas, kas nosaka jaunu klienta identifikācijas gadījumu. Tādējādi Latvijas Banka ir pārkāpusi likumdevēja piešķirto pilnvarojumu.

SIA Tavex Satversmes tiesā pārstāvēja COBALT vadošais partneris un tiesvedības prakses grupas vadītājs Lauris Liepa un zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis.