Alīna ir COBALT junioru programmas absolvente un biroja komandai pievienojās 2018. gadā. Viņa ir jurista palīdze dažādos izpētes un sagatavošanas uzdevumos.

  • Valodas
  • Latviešu, angļu, krievu
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte (kopš 2019. gada)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2019. gads)