Anna Vladimirova-
Krjukova
Vecākā speciāliste / Latvija
 
Par

Anna ir COBALT Latvijas biroja intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju prakses grupas juriste. Anna specializējas datu aizsardzībā un tehnoloģiju jautājumos, ir Eiropas datu aizsardzības speciāliste (CIPP/E), sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēmu vadošā auditore (ISO/IEC 27001), sertificēta Latvijas Republikas personas datu aizsardzības speciāliste un kiberdrošības speciāliste. Viņai ir arī plaša pieredze komerctiesību jautājumos saistībā ar jaunuzņēmumiem.

Anna pasniedz lekcijas informācijas tehnoloģiju drošībā un datu aizsardzībā Rīgas Juridiskajā augstskolā un Baltijas Datoru akadēmijā, kā arī ir autore daudzām publikācijām minētajās jomās.

 

 
cv
Valodas
 • Latviešu, krievu, angļu, franču


Dalība organizācijās un izglītība
 • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija
 • Eiropas datu aizsardzības speciāliste (CIPP/E)
 • Sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēmu vadošā auditore (ISO/IEC 27001)
 • Starptautiskās privātuma tiesību profesionāļu asociācijas (IAPP) Eiropas Konsultatīvās padomes locekle (kopš 2022. gada)
 • Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācija (ISACA)
 • Riga TechGirls asociācija
 • Lektore Baltijas Datoru akadēmijā studiju priekšmetā “IKT drošība un personu datu aizsardzība”
 • Lektore, bakalauru un maģistru darbu vadītāja Rīgas Juridiskās augstskolas kursā “Datu aizsardzība”
 • Maģistra grāds ar izcilību kiberdrošības pārvaldībā, Banku augstskola, Rīga, Latvija (2021. gads)
 • Tiesību maģistra grāds ar izcilību starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās, Rīgas Juridiskā augstskola, Rīga, Latvija (2012. gads)
 • Tiesību bakalaura grāds ar izcilību Starptautiskajās un Eiropas tiesībās, Maskavas Starptautisko attiecību institūts, Maskava, Krievijas Federācija (2011. gads)


Publikācijas
VAIRĀK