Dita Buša pārstāv COBALT Tiesvedību prakses grupu, sniedzot juridisko palīdzību dažāda veida civilstrīdu risināšanā. Papildus Dita konsultē klientus arī nekustamā īpašuma tiesību jautājumos, kā arī korporatīvajos jautājumos.

  • Valodas
  • Latviešu, Angļu, Krievu
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010. gads)
  • Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008. gads)
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2010. gada)
  • Publikācijas