Visa komanda

Dr. Edvīns Danovskis

Akadēmiskais konsultants

Edvīns Danovskis ir administratīvo tiesību eksperts. Kopš 2007. gada viņš ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā, un docē studiju kursus "Administratīvās tiesības", "Administratīvā procesa tiesības", "Ierēdņu tiesības", "Administratīvo sodu tiesības". Galvenās pētījumu tēmas - publisko un privāto tiesību mijiedarbības problēmas, administratīvā atbildība, valsts dienesta tiesības, valsts atbildība.