Sabīne ir COBALT Junioru programmas absolvente un biroja komandai pievienojās 2016. gadā. Viņa ir juriste publiskajās tiesībās, kā arī uzņēmumu korporatīvajā pārvaldības un banku un finanšu prakses grupās.

Līdzās profesionālajai darbībai Sabīne aktīvi piedalās dažādās nacionālās tiesu procesu izspēlēs, viņa ir 2017. gada profesora K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāja.

  • Valodas
  • Latviešu, angļu, vācu (pamatzināšanas)
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Maģistra grāds tiesību zinātnē un finansēs, Leidenes Universitāte, Nīderlande (kopš 2019. gada)
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte (2019. gads)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2017. gads)
  • Publikācijas