Visa komanda

Dr. Zane Bule-Mitka

Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte

Zanes specializācijas jomas ir korporatīvās tiesības, uzņēmumu iegāde un apvienošana, uzņēmumu reorganizācija un juridiskā izpēte, kā arī nekustamo īpašumu iegāde un atsavināšana. Pirms pievienošanās COBALT Zane strādājusi vadošos Latvijas advokātu birojos, kā arī praktizējusies Allen & Overy LLP birojā Hamburgā, Vācijā.

Zane ieguvusi doktora grādu tiesību zinātnē Minsteres universitātē Vācijā. Zanes promocijas darba tēma bija Mazākumdalībnieku aizsardzība pārrobežu pārstrukturizācijas gadījumos Eiropas, Latvijas un Vācijas tiesībās.

 • Korporatīvās tiesības un darījumi - Vadošs speciālists, Best Lawyers 2015
 • Nekustamais īpašums - Vadoša speciāliste, Best Lawyers 2014
 • Valodas
 • Latviešu, Angļu, Krievu, Vācu
 • Izglītība un dalība organizācijās
 • Doktora grāds tiesību zinātnēs (Dr.iur.), Minsteres Vestfālenes Vilhelma universitāte, Vācija (2015. gads)
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs (LL.M), Minsteres Vestfālenes Vilhelma universitāte, Vācija (2008. gads)
 • Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2005. gads)
 • Semestra studijas, Eberharda Karla Tībingenes universitātes juridiskā fakultāte, Vācija (2003. gads)
 • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
 • DAAD-Alumni-Verein Lettland, valdes locekle