Enerģētika un komunālie pakalpojumi

Mūsu eksperti ir konsultējuši valsts iestādes enerģētikas tirgu liberalizācijas jautājumos, strādājuši pie dažādiem liela apmēra industriālajiem projektiem, sākot ar tradicionālajām un atomenerģijas spēkstacijām, sašķidrinātās dabas gāzes projektiem, naftas un gāzes ieguves izpēti līdz atjaunojamo enerģiju un biodegvielas jautājumiem. Mēs esam vieni no vadošajiem juridiskajiem ekspertiem dabas gāzes un sašķidrinātās dabas gāzes nozarē.

Mūsu eksperti korporatīvajos, komerctiesību, finanšu, nodokļu un būvniecības jautājumos sadarbībā ar mūsu speciālistiem enerģētikas un komunālo pakalpojumu jautājumos koordinē vispusīgu konsultāciju sniegšanu. Apvienojot mūsu padziļinātās zināšanas par attiecīgajiem ES un vietējiem regulējumiem konkrētajā nozarē un mūsu regulāro sadarbību ar valsts iestādēm, mēs nodrošinām vispusīgas un inovatīvas konsultācijas un komerciāli iespējami labākos risinājumus mūsu klientiem.

Mūsu pakalpojumi ietver:

  • Nozares uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumus
  • Konsultācijas par nozares normatīvo regulējumu publiskajam un privātajam sektoram
  • Investīcijas atjaunojamā enerģijā, tai skaitā ar vēju, biomasas un biogāzes darbināmajās spēkstacijās, un biodegvielā
  • Ieguldījumus ūdens un atkritumu saimniecībā un pārvaldībā
  • Liela apmēra infrastruktūras objektu būvniecība un ekspluatācija
  • Atomenerģijas projektu īstenošana
  • Emisiju tirdzniecība