Finanšu pakalpojumi

Mūsu juristi ir pazīstami ar savu spēju piedāvāt netradicionālus un inovatīvus risinājumus. Biroja banku un finanšu prakses grupai ir plaša pieredze, sniedzot juridiskus pakalpojumus saistībā ar vietējo un pārrobežu aizdevumu izsniegšanu, dažādu finansēšanas instrumentu izmantošanu, obligāciju emisiju, kapitāla vērtspapīru piedāvājumiem; fondu izveidi un darbību, galvojumiem, maksājumu sistēmu, elektronisko naudu,  apdrošināšanu un valūtas maiņas darījumiem, kā arī maksājumu kartēm, atvasinātajiem un citu finanšu instrumentu darījumiem, citiem finanšu pakalpojumu juridiskajiem aspektiem.

Mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus, sākot ar līgumu sagatavošanu, finanšu pakalpojumu ieviešanu un finanšu darījumu padziļināto juridisko izpēti, juridisko atzinumu sniegšanu un darījumu strukturēšanu un veikšanu un beidzot ar finanšu aktīvu un saistību pārdošanu, juridiskās palīdzības sniegšanu jaunu banku, finanšu vai investīciju produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā, dokumentu paraugu, pakalpojumu politikas un procedūru sagatavošanu un personāla apmācību par dažādiem juridiskajiem jautājumiem.

Mēs nepārtraukti sekojam līdzi jaunumiem ES un globālajos banku un finanšu pakalpojumu tirgos. Mēs esam vienmēr gatavi sniegt juridisko un ar darījumiem saistītu palīdzību, lai ieviestu jaunus banku, finanšu un investīciju produktus Baltijas valstu un Baltkrievijas tirgos.