Par mums

Klienti izceļ komandas atsaucību un iedziļināšanos, atzīmē arī komandas izpratni par starptautisko klientu vajadzībām. (Chambers Global 2020, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs)

Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”. (Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs)

Avoti novērtē komandas pieejamību Baltijas mērogā, izceļot labo starpvalstu sadarbību. (Chambers Europe 2019, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs)

Avoti izceļ juristu komandas spēju “domāt ārpus ierastajiem rāmjiem un atrast radošus risinājumus”. “Viņi ieklausās, ko mēs sakām”. (Chambers Europe 2019, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs)

Avoti uzslavē komandas uz rezultātu orientēto attieksmi, īpaši attiecībā uz pārrobežu jautājumiem: “Ļoti labi Baltijas mēroga risinājumi, atsaucīga komanda, kas labi pielāgojas”. (Chambers Europe 2020, Darba tiesības, Latvijas birojs)

Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā". (Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs)

Klienti augstu vērtē komandas saziņas stilu un raksturo juristus kā “atvērtus, elastīgus un izpalīdzīgus”. (Chambers Europe 2019, Darba tiesības, Latvijas birojs)

“Vēršamies pie biroja speciālistiem vissarežģītākajās lietās, jo varam paļauties uz sniegto profesionālo palīdzību. Lietās, kas prasa kompetenci ārpus Latvijas jurisdikcijas, COBALT iesaista ekspertus, kas lietu pilnībā atrisina.” “Lieliska komanda, kas spēj ātri sniegt atbildes.”, “labi eksperti visās jomās, kur nepieciešams atbalsts”.

Klienti novērtē biroja juristu atdevi un izpratni par tirgu, izceļot komandu kā vienu no labākajām Latvijā. (Chambers Global 2020, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs)

Spēcīgs birojs, kas nodrošina izcilus juridiskos pakalpojumus visprasīgākajiem uzņēmumiem. (World Trademark Review 1000 2017)

Kā jau sagaidāms no viena no vadošajiem birojiem Baltijā, tas gada laikā ir strādājis pie virknes nozīmīgu darījumu un turpina iespaidīgu sniegumu. (IFLR 1000 2016, Finanses un korporatīvās tiesības)

Šai komandai ir izcila sapratne par mūsu biznesu, tā vienmēr nodrošina rezultātus. Komanda patiesi izprot, kas mums ir nepieciešams. (Chambers Europe 2016, Korporatīvās un komerctiesības)