Par mums

Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”. (Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs)

Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā". (Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs)

"Šī vadošā prakses grupa aptver visas prakses jomas, sniedzot konsultācijas regulējošos, darījumu un strīdu jautājumos un izpelnoties klientu uzslavu par tās spēcīgajiem vietējiem resursiem un reģionālo tīklu. Avoti saka: Grupas atbalsts Baltijā un Ziemeļeiropā ir fantastisks." (Chambers Europe 2015)