Par mums

"Šī vadošā prakses grupa aptver visas prakses jomas, sniedzot konsultācijas regulējošos, darījumu un strīdu jautājumos un izpelnoties klientu uzslavu par tās spēcīgajiem vietējiem resursiem un reģionālo tīklu. Avoti saka: Grupas atbalsts Baltijā un Ziemeļeiropā ir fantastisks." (Chambers Europe 2015)