Autortiesības un blakustiesības
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Autortiesības sniedzas pāri tradicionālo muzikālo un mākslas darbu jautājumu robežām. Autortiesības attiecas uz jebkādu radošo darbu autoru aizsardzību, sākot ar simfonijām un filmām un beidzot ar podkāstiem un skulptūrām.

Mēs pārstāvam autorus, producentus, autortiesību īpašniekus, uzņēmumus, kuri rada autortiesību objektus, un autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Mūsu komanda ir gatava iedziļināties autortiesību un blakustiesību lietās un sniegt klientiem vispusīgus pakalpojumus jautājumos, kas skar:

  • autortiesību un blakustiesību reģistrāciju;
  • ar autortiesībām aizsargātu darbu reproducēšanu, publisko izpildījumu, pārraidīšanu un atkārtotu pārraidi;
  • ar autortiesībām saistītus darījumus un autortiesību nodošanu;
  • ar autortiesībām aizsargātu darbu licences līgumus;
  • nodokļu piemērošanu autortiesību un blakustiesību objektiem un ar tiem saistītajiem ieņēmumiem;
  • autortiesību un blakustiesību pārkāpumus un strīdus;
  • intelektuālā īpašuma monitorēšanu;
  • vispārīgas konsultācijas autortiesību un intelektuālā īpašuma jomā saistībā ar darba tiesībām, kā arī ārpakalpojumiem un līgumattiecībām.