Būvniecība, zonējums un plānošana
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsu komandai ir plaša pieredze būvniecības, zonējuma un plānošanas jautājumos, konsultējot klientus par visiem nekustamā īpašuma attīstīšanas jautājumiem saistībā ar komerciāliem, dzīvojamā sektora, industriāliem un infrastruktūras projektiem. Mēs palīdzam un sniedzam padomus mūsu klientiem saistībā ar būvniecības objektu izpēti, zonējuma pārbaudi, vides un citām prasībām, kā arī būvatļaujām. Mūsu komandā strādā speciālisti publisko iepirkumu jomā, un mums ir liela pieredze pasūtītāju un darbuzņēmēju pārstāvībā.

Mūsu speciālisti gatavo projektus un ved sarunas par piedāvājumu dokumentiem, būvniecības līgumiem, līguma izpildes garantijām, projektēšanas līgumiem, pakalpojumu līgumiem, projektu pārvaldības līgumiem, tehnoloģiju piegādes un licencēšanas līgumiem un uzturēšanas līgumiem. Mēs strādājam ar dažādiem standarta būvniecības līgumiem, tostarp FIDIC.

Mēs palīdzam klientiem dažādos teritorijas plānošanas procesos, tehnisko noteikumu un būvatļauju saņemšanā. Mēs arī risinām tiesiskos jautājumus, kas saistīti ar ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu, Natura novērtējumu un dažādu infrastruktūras un citu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Mūsu komandai ir liela pieredze, pārstāvot klientus prasību pieteikšanā un strīdu risināšanā būvniecības, zonēšanas un atļauju jomā.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva