Ilgtspējas ziņojumi
PAR MUMS
PAR MUMS
PAR MUMS
  • Uz klienta darbības jomu attiecināmo ziņošanas pienākumu identificēšana un izvērtēšana
  • Juridiskās konsultācijas ESG ziņojuma izstrādē atbilstoši GRI vai citiem starptautiski atzītiem standartiem
  • Juridiskās konsultācijas ESG ziņojuma novērtēšanā attiecībā pret GRI vai citiem starptautiski atzītiem standartiem
  • Piegādes ķēdes novērtējums ESG atbilstības ietvarā
Kontakti
Nepieciešama palīdzība?

Piesakieties konsultācijai un mūsu eksperti palīdzēs Jūsu jautājumu risināšanā.

Pieteikties