Valsts atbalsts
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Valsts atbalsta noteikumi ierobežo publiska atbalsta sniegšanu saimnieciskajai darbībai. Šo noteikumu mērķis ir novērst valsts līdzekļu šķērdēšanu un konkurences kropļošanu. Prettiesisks valsts atbalsts ir jāatmaksā, tāpēc iestādei un atbalsta saņēmējam jāpārbauda, vai konkrētais pasākums ir valsts atbalsts un vai tas ir atbilstošs ES iekšējā tirgus nosacījumiem.

COBALT pieredzējušā ekspertu komanda konsultē dažādos valsts atbalsta kontroles procesa posmos, sākot ar valsts atbalsta pasākuma plānošanu un sagatavošanu vai pieteikšanos valsts atbalsta saņemšanai un beidzot ar klientu pārstāvību Eiropas Komisijas veiktajās formālajās un neformālajās izmeklēšanās, saskaņošanas procesā un nacionāla mēroga tiesvedībās.