Ziņu lapa
Jaunumi
Pasākumi
Darījumi un lietas
Kategorija
Jaunumi
Pasākumi
Darījumi un lietas
Datums
Prakses joma
Visas prakses jomas
M&A un korporatīvie darījumi
Privātais kapitāls
Privātie M&A darījumi
Publiskie M&A darījumi
Korporatīvā restrukturizācija
Kopuzņēmumi un komerciāla sadarbība
Privātpersonu darījumi un ģimenes uzņēmumi
Banku un finanšu tiesības & kapitāla tirgi
Aktīvu un projektu finansēšana
Kapitāla tirgi
Fondi
Finanšu pakalpojumu regulējums
Riska kapitāls
Finanšu tehnoloģijas
AML un sankcijas
Nekustamais īpašums, enerģētika un vides tiesības
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Būvniecība, zonējums un plānošana
Infrastruktūra un PPP
Vides jautājumi un dabas resursi
Enerģētika un komunālie pakalpojumi
Jūrniecība un transports
Intelektuālais īpašums, IT un datu aizsardzība
Patenti, preču zīmes un dizainparaugi
Dzīvības zinātnes
Datu aizsardzība
Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas
Autortiesības un blakustiesības
Mediju tiesības
Azartspēles
Nodokļi
Nodokļu strukturēšana
Nodokļu strīdi
Nodokļu konsultācijas
Strīdu risināšana
Tiesvedība
Mediācija un šķīrējtiesa
Administratīvās un konstitucionālās tiesības
Restrukturizācija un maksātnespēja
Ekonomiskie noziegumi
Iekšējā izmeklēšana
Publisko iepirkumu strīdi
Privāto klientu konsultācijas un pārstāvība
ES un konkurences tiesības
Valsts atbalsts
Konkurences tiesības
Publiskie iepirkumi
ES tiesības
Korporatīvo un darba tiesību konsultācijas
Tirdzniecības līgumi
Korporatīvā pārvaldība
Atbilstība
Darba un vadības līgumi
Biznesa imigrācija
Ar produktiem saistīta atbildība un patērētāju aizsardzība
Juridisko personu dibināšana
Mārketings un reklāma
ESG | Vides, sociālie un pārvaldības jautājumi
Ilgtspējas ziņojumi
Ilgtspējīgi finanšu ieguldījumi
ESG atbilstība un regulējums
Birojs
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva