Nav lielu vai mazu lietu. Ja lieta ir Jums svarīga – mums ir svarīgi to atrisināt.

Uzticiet savus juridiskos jautājumus mums.

Jaunumi
Chambers & Partners atzīst COBALT par gada advokātu biroju Baltijā
Pasākumi
Vebinārs | Biržā iekļautu sabiedrību pārņemšanas darījumi (video)
Darījumi un lietas
Latvijas vides organizācijas panāk vēsturisku uzvaru Satversmes tiesā
Sociālā atbildība
Mēs esam apņēmušies uzlabot sabiedrību un stiprināt tiesisko vidi. Uzziniet, kā to darām

MŪSU PRASMES JŪSU BIZNESA ATBALSTAM

Prakses grupas
Starptautiskie pakalpojumi
M&A un korporatīvie darījumi

Kā viens no reģionā vadošajiem advokātu birojiem šajā jomā, COBALT ir daudzu vietējo un starptautisko klientu pirmā izvēle lielākajos un sarežģītākajos privātajos un publiskajos M&A darījumos. Mūsu plašajai darījumu ekspertu komandai ir unikālas un padziļinātas zināšanas dažādās komercdarbības nozarēs, kas ļauj piemeklēt un komplektēt atbilstošas kompetences un specializācijas juristu komandas visizaicinošākajiem M&A projektiem. Mēs sniedzam juridisko palīdzību gan klasiskos M&A un privātā kapitāla ieguldījuma darījumos, gan arī kopuzņēmumu izveidē, uzņēmumu biznesa darbības virzienu nodalīšanā, restrukturizācijās, kā arī uzņēmumu vadības veiktos uzņēmumu atpirkšanas darījumos. Cieši sadarbojoties ar citu prakses grupu ekspertiem, mēs spējam pielāgoties katra atsevišķā darījuma specifiskajām prasībām un izstrādāt individuālus risinājumus ikvienam klientam.

Korporatīvo un darba tiesību konsultācijas

COBALT korporatīvo un darba tiesību speciālistu komanda piedāvā juridiskās konsultācijas vietējo un starptautisko uzņēmumu vadībai un akcionāriem gan ikdienas darbības, gan sarežģītos korporatīvo un darba tiesību jautājumos. Mēs saviem klientiem palīdzam uzsākt komercdarbību un sniedzam atbalstu korporatīvās pārvaldības, riska vadības, valdes atbildības, darba tiesību jautājumos, regulatoros jautājumos, kā arī restrukturizācijas un likvidācijas jautājumos.

Banku un finanšu tiesības & kapitāla tirgi

Mūsu augsti novērtētā, starptautiskā juristu komanda konsultē plaša spektra jautājumos, kas skar finansēšanas un kapitāla tirgus darījumus, sarežģītas finansēšanas metodes, finanšu nozares regulējuma un atbilstības jomas. Mēs vienlīdz lepojamies ar ilgtermiņa attiecībām, kādas mums izveidojušās gan ar labi zināmām finanšu institūcijām, gan ar tirgus jaunpienācējiem, kuri izmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas finanšu pakalpojumu tirgus transformācijai. Starp mūsu klientiem ir vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas, valsts iestādes, starptautiskas organizācijas, investīciju fondi, privāti un publiski uzņēmumi, kas piesaista kapitālu, kā arī daudzsološākie finanšu tehnoloģiju nozares spēlētāji reģionā. Mēs esam pārstāvējuši aizdevējus un aizņēmējus vietējos un pārrobežu finansēšanas darījumos, kā arī finanšu instrumentu emitentus un emisiju vadošās bankas parāda un kapitāla vērtspapīru emisiju darījumos. Mūsu pieredze aptver parāda un kapitāla vērtspapīru emisijas darījumus, vērtspapīru iekļaušanu regulētos tirgos, darījumus ar atvasinātiem instrumentiem un strukturēto finanšu produktiem. Mūsu juristiem ir ilgtermiņa pieredze, sniedzot konsultācijas plaša spektra darījumos finanšu nozarē, apvienojot to ar padziļinātām zināšanām par finanšu sektora darbības specifiku un piemērojamo regulējumu. Mēs esam snieguši konsultācijas nozīmīgākajos apvienošanās un iegādes darījumos Baltijas reģiona finanšu sektorā, kā arī palīdzējuši īstenot akciju atpirkšanas piedāvājumus vietējiem biržā kotētiem uzņēmumiem. Papildus minētajam mēs arī konsultējam nozares pārstāvjus tiesībpolitikas jautājumos, lai palīdzētu veidot kvalitatīvāku finanšu nozares regulējumu.

ES un konkurences tiesības

Konkurences tiesības, publiskie iepirkumi un valsts atbalsts ierindojams starp COBALT galvenajām prakses jomām. Mūsu speciālisti regulāri ir iesaistīti sarežģītāko un aktuālāko konkurences tiesību jautājumu risināšanā, tostarp tādās inovatīvās lietās, kas saistītas ar konkurences neitralitāti un darījumvaras kontroli. Pateicoties plašajām valodu zināšanām, COBALT komanda labi pārzina aktuālo praksi Eiropā. Apvienojam augstākā līmeņa komerctiesību un publisko tiesību ekspertus, lai palīdzētu klientiem orientēties ekonomiskās sāncensības noteikumos un nodrošinātu efektīvu pārstāvību uzraudzības iestādēs. Mums ir ievērojama pieredze klientu pārstāvēšanā ES administratīvajās iestādēs un tiesās. Pateicoties mūsu komandas profesionālajām zināšanām un izcilajām valodu prasmēm, spējam nodrošināt efektīvu rīcību attiecībās ar ES kompetentajām iestādēm. Savā praksē COBALT eksperti ir veikuši apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinājuši pārstāvību valsts atbalsta lietās ES Vispārējā tiesā, kā arī aizstāvējuši klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lietās un ES Intelektuālā īpašuma birojā.

Intelektuālais īpašums, it un datu aizsardzība

Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas un datu aizsardzība ir viena no COBALT pamatdarbības jomām. Mēs konsultējam klientus jautājumos, kas skar patentu, preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju un tiesību aizsardzību. Nodrošinām juridisko atbalstu darījumos, kas ietver intelektuālā īpašuma aktīvus, sniedzam palīdzību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, datu aizsardzībā, farmācijas un veselības zinātnes nozarē, kā arī konsultējam ar produktiem saistītās atbildības un patērētāju aizsardzības, mediju tiesību un citos jautājumos. Mūsu intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju juristu prasmīgajai un plašajai komandai ir plašas zināšanas par nozari un ilggadēja pieredze klientu konsultēšanā attiecīgajās jomās, tostarp klientu pārstāvībā uzraudzības iestādēs un valsts institūcijās. Mūsu komanda ir vērsta uz klienta mērķu sasniegšanu.

Nekustamais īpašums, enerģētika un vides tiesības

Mūsu pieredzējusī komanda risina visdažādākās nekustamā īpašuma un enerģētikas sektora klientu juridiskās vajadzības, tostarp sniedzot atbalstu nekustamā īpašuma darījumos, īpašuma un infrastruktūras attīstīšanā, enerģētikas sektora darījumos, regulatoro un vides jautājumu risināšanā. Mēs konsultējam ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz pāreju uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem, oglekļa dioksīda emisijas apmēra samazināšanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem un atbilstības jautājumiem. Mūsu speciālisti ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi, konsultējot klientus tirgū nozīmīgākajos nekustamā īpašuma darījumos, sarežģītos enerģētikas, īpašuma un infrastruktūras attīstības projektos un sarežģītos regulatoros jautājumos. Gūtā pieredze ir vērtīgs priekšnosacījums, lai sniegtu klientiem efektīvu, praktisku atbalstu, neatkarīgi no tā, cik sarežģīti un specifiski ir risināmie nekustamā īpašuma, enerģētikas vai vides jautājumi.

Nodokļi

Mūsu nodokļu prakses grupu veido vairāk nekā piecpadsmit pilnas slodzes speciālisti, kuri pārstāv visus trīs mūsu birojus un kuriem katram ir sava specializācija un profesionālā pieredze nodokļu lietās. Viņu ilggadējā pieredze, kas uzkrāta plaša spektra un sarežģītības lietās, ļauj mums klientiem piedāvāt labāko atbalstu ikdienas nodokļu jautājumos, nodokļu risku pārvaldībā, apvienošanās un iegādes (M&A) darījumu strukturēšanā un klientu pārstāvēšanā sarežģītos nodokļu piemērošanas strīdos. Mūsu nodokļu ekspertu komanda saņēmusi augstāko novērtējumu prestižākajos juridisko pakalpojumu sniedzēju pētījumos, bijusi nominēta ITR European Tax Awards balvai kā gada labākais nodokļu birojs Baltijas valstīs.

Strīdu risināšana

Mūsu strīdu risināšanas prakses grupa nodrošina biroja klientiem nepieciešamo atbalstu ikreiz, kad strīda rašanās ir neizbēgama, kad pastāv reāla iespēja no tā izvairīties, nepieciešams nodrošināt strīda vadību vai noregulēt radušos strīdu. Pateicoties juristu specializācijai un uzkrātajai pieredzei, mēs piedāvājam klienta darbības specifikai un vajadzībām pielāgotu juridisko atbalstu sarežģītās tiesvedībās, maksātnespējas un restrukturizācijas procesos, ekonomisko noziegumu lietās, iekšējās izmeklēšanas gadījumos, valsts administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumos, publisko iepirkumu strīdos, šķīrējtiesas un mediācijas procesos, kā arī privātpersonu kapitāla pārvaldības jautājumos. Mūsu pakalpojumi strīdu risināšanā aptver visas tautsaimniecības nozares un jurisprudences jomas, strīdu risināšanā piesaistot arī citu COBALT prakses grupu ekspertīzi un kompetenci.

ESG

Ilgtspējas jomas tiesiskais regulējums attīstās un prasību apjoms pieaug. Palielinās arī investoru, klientu, darbinieku un citu iesaistīto personu interese par vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem. Mūsu komandas eksperti savlaikus identificēs un palīdzēs novērst jūsu darbībai raksturīgos ESG riskus un apzinās jaunas biznesa iespējas.

Konsultācijas Somiski

COBALT piedāvā specializētus pakalpojumus somu valodā, nodrošinot nepieciešamo juridisko atbalstu Baltijas – Somijas biznesa attiecību attīstīšanā.

UZZINĀT VAIRĀK / TUTUSTU TARKEMMIN

Konsultācijas vāciski

Sniedzam konsultācijas vietējiem komersantiem, kas vēlas iekļūt Vācijas, Austrijas vai Šveices tirgū, kā arī vāciski runājošiem investoriem.

UZZINĀT VAIRĀK / MEHR LESEN

Karš ukrainā / mūsu juridiskais atbalsts

COBALT piedāvā specializētus pakalpojumus klientiem, kuru ikdienu vai profesionālo darbību ir ietekmējis karš Ukrainā.

Mēs sniedzam bezmaksas juridisko palīdzību savās specializācijas jomās uzņēmumiem un privātpersonām, kas ir cietušas no Krievijas militārās agresijas Ukrainā.

UZZINĀT VAIRĀK

MĒS UZVARAM NE TIKAI TIESAS ZĀLĒS

COBALT ieguva Chambers Europe balvu “Gada advokātu birojs Baltijas reģionā 2024”.
COBALT ieguva Gada juridiskā konsultanta titulu balvas “Gada investors 2023” apbalvošanas ceremonijā.
COBALT tika atzīts par gada nodokļu konsultantu Baltijas valstīs ITR EMEA Tax Awards 2023 apbalvošanas ceremonijā.
COBALT atzīts par gada konsultantu intelektuālā īpašumā jomā Baltijas valstīs Managing IP EMEA Awards 2023 apbalvošanas ceremonijā.
COBALT ieguvis Women in Business Law Awards EMEA apbalvojumu „Gada juridiskais konsultants Baltijā 2023”.
Prospera 2023. gada pētījumā COBALT atzīts par labāko advokātu biroju Latvijā.
Riga Pride 2023 Dažādības balvas pasniegšanas ceremonijā COBALT saņēma balvu nominācijā “Celmlauži”.
COBALT ieguva Chambers Europe balvu “Gada advokātu birojs Baltijas reģionā 2022”.
COBALT ieguvis CEE Legal Matters 2022 Gada darījuma balvu Igaunijā un Latvijā.
COBALT tika atzīts par gada nodokļu konsultantu Baltijas valstīs un gada Pro Bono juridisko konsultantu ITR EMEA Tax Awards 2021 apbalvošanas ceremonijā.
COBALT ieguvis CEE Legal Matters 2020 Gada darījuma balvu Igaunijā un Latvijā.
2020. gadā COBALT ieguvis Chambers Europe balvu “Gada advokātu birojs Baltijas reģionā”.
COBALT ieguvis The Lawyer apbalvojumu „Gada juridiskais konsultants Baltijā 2019”. The Lawyer ir Eiropā vadošais juridiskais žurnāls.
International Financial Law Review (IFLR) Eiropas balvu pasniegšanas ceremonijā COBALT atzīts par 2019. gada inovatīvāko advokātu biroju Baltijā.

JŪSU ATZINĪBA IR VISAUGSTĀKAIS APBALVOJUMS

“No konkurentiem viņi atšķiras ar savu attieksmi pret citiem komandas locekļiem un klientiem. Patiesi cieņpilna un uz izaugsmi vērsta vide.”
The Legal 500 2023, Nodokļi, Latvijas birojs
"Darba tiesību juristi ir ātri, efektīvi, izpalīdzīgi un klātesoši visos projektos, kuros viņi iesaistās."
Chambers Europe 2022, Darba tiesības, Latvijas birojs
“Viņi ir zinoši un augsti novērtēti eksperti, kas visu paveiks vislabākajā iespējamajā veidā.”
The Legal 500 2022, Nekustamais īpašums, Latvijas birojs
"Viņi ir ļoti vērīgi pret klientu vajadzībām un pievērš īpašu uzmanību detaļām. Nav šaubu par viņu kompetenci, viņi ir ļoti efektīvi un centīgi."
The Legal 500 2022, Nodokļi, Latvijas birojs