Ziņu lapa

Jaunumi, pasākumi, darījumi un publikācijas

Saraksts
Režģis
2023 - 11 - 29
Kaut arī mūsu platuma grādos tādi jautājumi kā piespiedu darbs nemaz nešķiet aktuāli, tuvā nākotnē tas mainīsies. Šobrīd tuvojas beigām darbs pie priekšlikumiem Direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju [CS3D]. Uzņēmumiem, kas nonāks CS3D tiešo adresātu lokā, būs..
2023 - 11 - 28
2023. gada rudenī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir pieņēmusi divus nozīmīgus spriedumus lietās, kurās Latvija ir bijusi atbildētāja. Abos spriedumos tiek aplūkoti jautājumi par mazākumtautību valodu izmantošanu valsts un privātajās skolās. Abos spriedumos ECT viennozīmīgi secina, ka izglītības reforma valsts..
2023 - 11 - 27
Luksemburgas investīciju fonds Marguerite ir noslēdzis 28,97% AS “Latvijas Gāze” akciju pārdošanu Latvijas Gāzes vadībai piederošajai SIA “Energy Investments”. Akciju pārdošanas darījums notiek pēc veiksmīgas Latvijas Gāzes regulēto aktīvu atsavināšanas. “Esam gandarīti, ka pēdējo septiņu gadu laikā esam atbalstījuši Latvijas..
2023 - 11 - 22
COBALT veiksmīgi pārstāvēja vairāku jauno hokejistu un viņu ģimeņu prasību pret biedrību “Mārupes Hokeja Savienība” par līgumu izbeigšanu. Pēc tam, kad biedrība nesniedza piekrišanu (atļauju) jauno hokejistu pārejai uz citu hokeja klubu, ģimenes cēla prasību tiesā saistībā ar Pakalpojuma līgumu..
2023 - 11 - 15
COBALT eksperti sniedz ieskatu jaunākajā tiesu praksē darba strīdu lietās. Programmā: Pagaidu noregulējums – jauns instruments strīdīgo attiecību risinājumam tiesvedības gaitā Tiesības uz speciālajām piemaksām darba piespiedu kavējuma laikā Uzteikums sakarā ar pārkāpumiem, kas izdarīti ārpus darba laika Bosinga pazīmes..
2023 - 11 - 14
COBALT veiksmīgi pārstāvēja luksusa briļļu un saulesbriļļu ražotāju saistībā ar viltotu preču sūtījuma aizturēšanu un iznīcināšanu. 2023. gada augustā Latvijas Muitas pārvalde aizturēja viltotu saulesbriļļu sūtījumu no Ķīnas uz Latviju. Birojs veiksmīgi pārstāvēja preču zīmes īpašnieka tiesības, un Latvijas Muitas..
2023 - 11 - 14
Praksē novērots, ka tiesību normu piemērotāji mēdz vienkopus vērtēt gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN), gan arī starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošanas un izpildes prasības, cita starpā ņemot vērā arī..
2023 - 11 - 14
Aktuālās problēmas privāttiesību advokātu birojiem kā likuma subjektiem Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTF) un starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankcijas) riska pārvaldības jautājumiem specifiski..