Ziņu lapa

Jaunumi, pasākumi, darījumi un publikācijas

Saraksts
Režģis
2023 - 12 - 13
Konsultējot darījuma puses saistībā ar uzņēmumu pārdošanu, esam novērojuši, ka nereti uzņēmumu īpašnieki un vadītāji koncentrējas uz biznesa rezultātu sasniegšanu un demonstrēšanu, lai piesaistītu labākos pircējus un investorus, bet netiek pievērsta pietiekama uzmanība savlaicīgai uzņēmuma juridisko un nodokļu jautājumu sakārtošanai...
2023 - 12 - 05
Turpinot darbu pie akciju uzskaites un reģistrācijas kārtības sakārtošanas ar 2024. gada 1. jūliju spēkā stāsies 2023. gada 15. jūnijā pieņemtie grozījumi Komercķīlu likumā. Jaunie Komercķīlas likuma grozījumi pieņemti saistībā ar izmaiņām Komerclikumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”..
2023 - 12 - 04
Darbinieka valsts valodas zināšanas ir nepietiekamā līmenī, lai turpinātu veikt darba pienākumus. Vai valsts valodas zināšanu līmenis var būt vienīgais kritērijs, lai atlaistu darbinieku? Latviešu valodas zināšanas, precīzāk, to trūkums, var būt pamats darba līguma izbeigšanai. Taču iespēja uzteikt darba..
2023 - 11 - 29
Kaut arī mūsu platuma grādos tādi jautājumi kā piespiedu darbs nemaz nešķiet aktuāli, tuvā nākotnē tas mainīsies. Šobrīd tuvojas beigām darbs pie priekšlikumiem Direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju [CS3D]. Uzņēmumiem, kas nonāks CS3D tiešo adresātu lokā, būs..
2023 - 11 - 28
2023. gada rudenī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir pieņēmusi divus nozīmīgus spriedumus lietās, kurās Latvija ir bijusi atbildētāja. Abos spriedumos tiek aplūkoti jautājumi par mazākumtautību valodu izmantošanu valsts un privātajās skolās. Abos spriedumos ECT viennozīmīgi secina, ka izglītības reforma valsts..
2023 - 11 - 27
Luksemburgas investīciju fonds Marguerite ir noslēdzis 28,97% AS “Latvijas Gāze” akciju pārdošanu Latvijas Gāzes vadībai piederošajai SIA “Energy Investments”. Akciju pārdošanas darījums notiek pēc veiksmīgas Latvijas Gāzes regulēto aktīvu atsavināšanas. “Esam gandarīti, ka pēdējo septiņu gadu laikā esam atbalstījuši Latvijas..
2023 - 11 - 22
COBALT veiksmīgi pārstāvēja vairāku jauno hokejistu un viņu ģimeņu prasību pret biedrību “Mārupes Hokeja Savienība” par līgumu izbeigšanu. Pēc tam, kad biedrība nesniedza piekrišanu (atļauju) jauno hokejistu pārejai uz citu hokeja klubu, ģimenes cēla prasību tiesā saistībā ar Pakalpojuma līgumu..
2023 - 11 - 15
COBALT eksperti sniedz ieskatu jaunākajā tiesu praksē darba strīdu lietās. Programmā: Pagaidu noregulējums – jauns instruments strīdīgo attiecību risinājumam tiesvedības gaitā Tiesības uz speciālajām piemaksām darba piespiedu kavējuma laikā Uzteikums sakarā ar pārkāpumiem, kas izdarīti ārpus darba laika Bosinga pazīmes..