Ziņu lapa

Jaunumi, pasākumi, darījumi un publikācijas

Saraksts
Režģis
2023 - 09 - 27
COBALT veiksmīgi pārstāvēja vienu no lielākajiem mazumtirgotājiem Latvijā darba strīdā, kurā bijušais uzņēmuma darbinieks vērsās tiesā saistībā ar apgalvotu diskriminācijas pārkāpumu. Darbinieka prasība tika pilnībā noraidīta un tiesas spriedums šajā lietā ir stājies spēkā. Tiesvedības procesa laikā mums izdevās pierādīt,..
2022 - 06 - 16
COBALT veiksmīgi pārstāvēja Food Union grupas dalībnieku AS Rīgas Piena kombināts tiesvedībā pret bijušo darbinieku par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un kompensācijas par nesaņemto darba samaksu piedziņu. Pēc tam, kad darba attiecības ar darbinieku tika izbeigtas uz..
2021 - 02 - 08
COBALT konsultēja Swedbank, izvērtējot grupas struktūras izmaiņas Baltijas valstīs. Tā rezultātā Swedbank Grupa pieņēmusi lēmumu izveidot jaunu holdingkompāniju, kura tiks reģistrēta Latvijā un apvienos Swedbank Grupas bankas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Jaunveidojamā holdingkompānija veidos pakārtotu uzņēmumu grupu Vienotā uzraudzības mehānisma..
2020 - 12 - 07
COBALT konsultēja ASV biotehnoloģiju uzņēmumu Biogen saistībā ar tā ienākšanu Latvijas un Igaunijas tirgos. Projekta ietvaros COBALT nodrošināja Biogen produktu izplatīšanas modeļa strukturēšanu un pielāgošanu Latvijas un Igaunijas tirgus prasībām, sniedza vispārēju juridisko atbalstu saistībā ar uzņēmuma meitassabiedrību dibināšanu un..
2020 - 10 - 07
COBALT veiksmīgi pārstāvēja divus klientus (fiziskas personas) administratīvajā procesā iestādē, apstrīdot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumus, ar kuriem biroja klientiem tika atteikts izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā sakarā ar Imigrācijas likuma prasību neizpildi. Abu COBALT klientu situācijas bija..
2020 - 06 - 09
COBALT ir Lielbritānijā bāzētā, starptautiskā biznesa imigrācijas pakalpojuma sniedzēja Fragomen LLP ekskluzīvais partneris Latvijā. Fragomen LLP uzdevumā COBALT regulāri sniedz juridisko palīdzību Latvijas tiesību jautājumos dažādām multinacionālām korporācijām (piemēram, General Electric Hydro France, Mars, Lidl, United Technologies Corporation, Microsoft, Accenture,..
2020 - 04 - 17
COBALT konsultēja vienu no vadošajiem tekstilmateriālu ražotājiem Baltijas valstīs un Eiropā Lauma Fabrics saistībā ar medicīnisko masku un respiratoru piegādi Latvijā un Igaunijā. Uzdevuma ietvaros COBALT komanda nodrošināja juridisko palīdzību piegādes, lidmašīnas nomas, pārdošanas un finansēšanas līgumu u.c. ar pasūtījuma..
2020 - 04 - 06
Shield48 ir sejas aizsargu ražotājs un piegādātājs mediķiem un veselības aprūpes darbiniekiem. Ideja, kas dzima 48 stundu laikā pirmajā virtuālajā hakatonā HackForce, lai nodrošinātu medicīnas iestādes ar trūkstošajiem sejas aizsardzības vairogiem COVID-19 krīzes laikā, pārtapusi par decentralizētu sejas vairogu piegādātāju..