Ziņu lapa

Jaunumi, pasākumi, darījumi un publikācijas

Saraksts
Režģis
2023 - 09 - 07
2023. gada 4. augustā Administratīvā rajona tiesa apmierināja Vācijas sabiedrības BAUER Spezialtiefbau GmbH pieteikumu lietā Nr. A420291922 un uzlika par pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam atmaksāt pievienotās vērtības nodokli kopā ar nokavējuma naudu vairāk nekā EUR 300 000 apmērā. Strīds saistās ar VID..
2023 - 08 - 09
BaltCap Private Equity Fund III un investīciju uzņēmums Draugiem Capital ir parakstījuši līgumu par daudznozaru uzņēmuma Pepi Rer SIA iegādi, kas pazīstams kā būvniecības, iepakojuma materiālu un attīstošo rotaļlietu ražotājs ar zīmoliem ProVent un IGLU. Darījuma noslēgšanai nepieciešama Konkurences padomes..
2023 - 01 - 04
COBALT sekmīgi pārstāvēja klientu strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar nodokļu piemērošanu darījumam ar lauksaimniecības zemēm. Lietas ietvaros Augstākā tiesa atzina, ka, pārdodot nekustamo īpašumu, kura kopību veido lauksaimniecības zemes un ēkas, atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ir..
2021 - 02 - 03
2021. gada 27. janvārī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments noraidīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību, atstājot spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru SIA Lielzeltiņi tika atcelts VID 2016. gada 29. decembra lēmums. Strīds saistās ar VID lēmumu, ar..
2019 - 04 - 15
COBALT konsultēja Printify SIA saistībā ar darbinieku motivēšanas pasākumu plāna izstrādi Latvijā. Konsultācija iekļāva starptautiskā darbinieku motivēšanas pasākumu plāna analīzi vadoties no Latvijas piemērojamo nodokļu skatu punkta, kā arī darbinieku motivēšanas pasākumu plāna pielāgošanu, lai gūtu labumu no nodokļu atbrīvojumiem..
2018 - 12 - 12
COBALT veiksmīgi pārstāvēja Gjensidige ADB Latvijas filiāli strīdā ar VID saistībā ar Gjensidige ADB Latvijas filiāles izsniegtu nodokļu garantijas izmantošanu un šo garantiju tvērumu, lai segtu PVN, akcīzes un muitas nodokļa parādu. Lai nodrošinātu pozitīvu iznākumu klientam, COBALT veiksmīgi izmantoja..
2018 - 11 - 14
COBALT veiksmīgi pārstāvēja Luminor līzings strīdā ar VID par PVN piemērošanu. Strīds bija saistīts ar VID pieņemtu lēmumu, kas liedza līzinga sabiedrībai atskaitīt priekšnodokli, jo VID ieskatā transportlīdzekļi netika iegādāti no pārdevējiem, kas bija norādīti darījuma dokumentos.
2018 - 09 - 06
COBALT konsultēja Roche Latvija saistībā ar MEDILINK Roche diagnostikas risinājumu un Sysmex hematoloģisko risinājumu izplatīšanu Latvijā biznesa pārdošanas darījumu. Darījums tiks pabeigts pēc Konkurences padomes atļaujas saņemšanas. Roche grupa ir pasaules mēroga vadoša kompānija farmācijas un diagnostikas jomā, kuras galvenā..