` Santa Frolova | COBALT

Santa Frolova

Atbilstības kontroles vadītāja / Latvija

Par

Santa birojā ir atbildīga par KYC un sankciju jautājumiem. Viņas galvenais pienākums ir veikt klientu izpēti, samazinot uzņēmuma riskus. Santa izstrādā un atjauno iekšējās politikas, kā arī nodrošina pastāvīgu atbilstības procedūru uzraudzību un pārskatīšanu, lai palīdzētu noteikt iespējamās jomas, kurās būtu nepieciešams veikt uzlabojumus. Santa apmāca darbiniekus par prasībām, kuras jāievēro, un nodrošina biroja noteikumu ievērošanu.

CV

Valodas

  • Latviešu, angļu, krievu

Dalība organizācijās un izglītība

  • Bakalaura grāds vadībzinātnē, Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte (2011. gads)