` Silja Klaasen - COBALT

Silja Klaasen

Vanemassistent / Eesti

Tutvustus

Silja Klaasen assisteerib advokaate nende igapäevatöös ning tegeleb büroo dokumendihaldusega. Enne bürooga liitumist töötas Silja Klaasen Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi juriidilises osakonnas ja tal on pikaajaline kogemus riigikogu kantseleis töötamises.

CV

Keeled

  • Eesti, inglise, prantsuse, saksa, vene, hollandi