See ei ole lihtsalt "järgmine kaasus". Mis loeb sulle, loeb ka meile.

Usalda oma juriidilised küsimused meie hoolde.

Uudised
Advokaadibüroo COBALT partnerite ringiga ühinevad Jesse Kivisaari ja Lembit Tedder.
Üritused
COBALT kutsub: isiklike varade planeerimise ABC (13/06/2024)
Tehtud tööd
COBALT kaitses edukalt Swedbanki oletatavas rahapesu kriminaalasjas
Sotsiaalküsimused
Oleme pühendunud ühiskonna edendamisele ja õiguskeskkonna tugevdamisele. Tutvuge meie ühiskondlike tegevustega siin.

KUIDAS AITAME SINU ÄRIL KASVADA?

Õigusvaldkonnad
Rahvusvahelised töögrupid
Ühinemised ja omandamised (M&A) ning muud tehingud

Meil on hea meel tõdeda, et oleme turuliidrid nii Eestis kui Balti riikides suurimate ja keerukaimate ettevõtete ühinemiste ja omandamiste tehingutes, olles tihti esimene valik nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientide jaoks. Meie ühingutehingute töörühma suurus on võimaldanud meil omandada unikaalseid ja põhjalikke teadmisi paljudes majandussektorites, mis koos kõige nõudlikumate tehingute jaoks eraldi moodustatud meeskondadega tagab ka meie klientidele selge konkurentsieelise. Me ei tegele mitte ainult ettevõtete omandamiste ja müügi nõustamisega ning erakapitali tehingutega, vaid ka ühisettevõtete moodustamisega, juhtkonnapoolsete väljaostudega ja erinevate ühingu restruktureerimise protsessidega nagu ühinemised, jagunemised ja eraldumised. Tihe koostöö meie teiste töörühmadega võimaldab meil reageerida iga tehingu spetsiifilistele nõudmistele ning töötada iga kliendi jaoks välja just tema vajadusele vastavad lahendused.

Ärinõustamine ja tööõigus

Meie ärinõustamise ja tööõiguse eksperdid nõustavad kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete juhte ja aktsionäre nii igapäevastes kui ka keerukates äri- ja tööõiguse küsimustes. Aitame klientidel alustada äritegevust ja pakume tuge ettevõtte üldjuhtimise, riskijuhtimise, juhatuse vastutuse, tööõiguse, regulatiivküsimuste, ametiasutustega suhtlemise, samuti äriühingu ümberkujundamise ja likvideerimise valdkonnas.

Pangandus, finantseerimine ja kapitaliturud

Meie professionaalne rahvusvaheline meeskond annab nõu finantseerimis- ja kapitaliturutehingute, keerukate finantseerimisstruktuuride ja finantsregulatsioonidega seonduvates küsimustes. Oleme ühtviisi uhked oma pikaajaliste suhete üle nii traditsioonilist pangandust esindavate kui ka uute turuosalistega, kes kasutavad finantsteenuste sektoris murrangulisi uusi tehnoloogiaid. Meie klientide hulgas on kohalikke ja rahvusvahelisi finantsasutusi, valitsusasutusi, rahvusvahelisi organisatsioone, investeerimisfonde, börsiettevõtteid ja meie regiooni kõige edumeelsemaid finantstehnoloogia ettevõtteid. Oleme tegutsenud laenuandjate ja laenuvõtjate, emitentide ja emissioonikorraldajate heaks nii kodumaistes kui ka piiriülestes finantseerimis- ja kapitaliturutehingutes, mis puudutavad väga erinevaid äritegevuse valdkondi. Meie kogemused hõlmavad võlakirja- ja aktsiapakkumisi, reguleeritud turgudel noteerimist, tuletisinstrumente ja struktureeritud finantseerimist. Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus tehingute nõustamisel paljudes tööstussektorites ning põhjalikud teadmised finantssektori eripäradest ja kehtivatest finantsregulatsioonidest. Oleme muu hulgas nõustanud Baltimaade olulisemaid finantssektori ühinemis- ja ülevõtmistehinguid ning aidanud läbi viia kohalike börsiettevõtete aktsiate ülevõtmispakkumisi. Peale selle osaleme finantssektori algatustes, mis aitavad kujundada paremat regulatiivset maastikku.

Euroopa liidu ja konkurentsiõigus

Konkurentsiõigus, riigihanked ja riigiabi on ühed meie põhilised spetsialiseerumisvaldkonnad. Meie spetsialistide abi küsitakse nii igapäevaste küsimuste lahendamisel kui ka uudsete teemade nõustajatena, seda nii kohtutes kui kohtuväliselt. Meie mitmekeelne meeskond tugineb nõustamisel Euroopa Liidu ning vajadusel ka erinevate riikide praktikale. Me aitame klientidel toime tulla mahukate ja keerukate Euroopa Liidu regulatsioonidega, selleks kaasame meie erinevate valdkondade spetsialistide teadmised ja kogemused. Meie advokaadid on esindanud paljusid kliente Euroopa Liidu haldusasutustes ja kohtutes. Meie spetsialistid tunnevad end koduselt mitmekeelses keskkonnas ning aitavad klientidel lahendada oma küsimusi Euroopa Liidu institutsioonides. Oleme aidanud saada Euroopa Komisjonist koondumise loa baltiülesele tehingule, kliente esindanud Euroopa Liidu kohtutes ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO).

Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja andmekaitse

Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja andmekaitse on ühed meie põhivaldkondadest. Anname nõu ja esindame kliente patentide, kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimisel, infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektoris, andmekaitse, farmaatsiatoodete, tervishoiu- ja bioteaduste-, tootevastutuse- ja tarbijakaitse-, meediaõiguse- jm valdkondades. Meie oskuslik ja suur intellektuaalomandi ja infotehnoloogia valdkonna juristide tiim tunneb vajalikke ärivaldkondi ning omab aastatepikkust kogemust klientide nõustamisel nendes valdkondades ning esindamisel järelevalve- ja riigiasutustes. Me keskendume klientide eesmärkide saavutamisele.

Kinnisvara, energeetika ja keskkond

Meie kogenud kinnisvarameeskond pakub kinnisvara- ja energeetikasektori klientidele muu hulgas kinnisvaratehingute, üürisuhete, kinnisvara ja infrastruktuuri arendamise, energeetikasektori tehingute, keskkonna- ja regulatiivsete küsimustega seotud teenuseid. Keskendume ka kliimamuutustega seotud aspektidele, sealhulgas üleminek taastuvatele energiaallikatele, süsinikujalajälje vähendamine, toetuste kasutamine ja üha täieneva regulatsiooni järgimine. Pikaajalise töö vältel on meie pühendunud spetsialistid saanud hindamatu kogemuse klientide nõustamisel tähtsates kinnisvaratehingutes, suurtes kinnisvara-, energeetika- ja infrastruktuuri arendusprojektides ning keerukates regulatiivsetes küsimustes. See annab meile täiusliku võimaluse pakkuda klientidele tõhusat ja praktilist nõu ka kõige keerukamates ja spetsiifilisemates kinnisvara, energeetika ja keskkonnaga seotud küsimustes.

Maksuõigus

Meie maksuõiguse töörühma kuulub meie kolmes büroos üle viieteistkümne täiskohaga maksuõiguse spetsialisti, kelle spetsialiseerumisvaldkonnad ja kutsealane taust koos aastatepikkuse kogemuse ja saavutustega võimaldab meil pakkuda oma klientidele parimat tuge igapäevastes maksuküsimustes, maksuriskide juhtimises, ühinemis- ja omandamistehingute struktureerimises ning klientide esindamisel ka kõige keerukamates maksuvaidlustes. Mitmed juhtivad sõltumatud õigusteenuste kataloogid tunnustavad meie maksueksperte tipptasemel nõustajatena ning oleme olnud maineka ITR Euroopa maksuauhinna nominent Baltimaade advokaadibüroode kategoorias.

Vaidluste lahendamine

Meie vaidluste lahendamise töögrupi kogenud meeskond aitab kliente nii õiguslike konfliktide ennetamisel, ärahoidmisel, ohjamisel kui lahendamisel. Klientide vajadustest lähtuvalt on meil suurte kogemustega spetsialistid eraldi keerukate kohtuvaidluste, saneerimise ja maksejõuetuse, majanduskuritegude, sisejuurdluste, avalik- ja riigiõiguse küsimuste, riigihangetega seotud vaidluste, vahekohtu ning ka privaatklientide küsimuste lahendamiseks. Katame vaidluste lahendamisel kõik majandusharud ja õigusvaldkonnad ning meie eeliseks on võimekus kaasata õiguslike konfliktide lahendamisse ka meie kõigi teiste töögruppide valdkonnaeksperte. Meie rahvusvahelised kontaktid juhtivate advokaadibüroodega, kuulumine organisatsioonidesse Lex Mundi ja World Services Group ning meie Baltimaade üksuste vaheline koostöö võimaldavad meil edukalt nõustada kliente ka piiriülestes vaidlustes. Rahvusvahelised väljaanded Chambers Global ja Legal500 on regulaarselt tunnustanud meie vaidluste lahendamise töögruppi kõrgeima võimaliku reitinguga.

ESG

Ettevõtete huvi ja vajadus keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimustes (ESG, eesti keeles ka kui KSJ) on järjest enam kasvamas, seda nii seaduste ja regulatsioonide lisandudes, kui ka investorite, klientide, töötajate ja teiste sidususrühmade ootuste kasvades. Meie pühendunud tiim on abiks ESG riskide kaardistamisel, maandamisel ning uute ärivõimaluste leidmisel. Meie ESG teenused ESG küpsuse hindamine (ESG maturity assessment), ESG auditid (ESG due diligence), Vajalike ESG poliitikate ja raamistike väljatöötamine, ESG aruandlusnõudluse kaardistamine ja täitmine.

Soome töögrupp

Tallinnas asuv Soome töögrupp tegeleb piiriülese äritegevuse edendamisega Eesti ja Soome vahel ning selle peamiseks sihtrühmaks on Eesti investorid, ettevõtjad ning ühingud, kellel on äriline huvi Soome turu vastu.

LOE EDASI / TUTUSTU TARKEMMIN

Saksa töögrupp

Saksamaa on Balti riikide jaoks oluline kaubanduspartner. Paljud Saksamaa ja Austria äriühingud on asutanud tütarettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus ning ka meie regiooni ettevõtjad näevad potentsiaali laiendada oma äritegevust saksa keelt kõnelevatesse riikidesse.

LOE EDASI / MEHR LESEN

Ukraina sõja mõju nõuandekeskus

Me oleme valmis aitama oma kliente olukorrakohaste nõuannete ja valmismaterjalidega, mida on vaja ajal, mil Ukraina sõda on muutnud meie piirkonna majanduskeskkonda.

Pakume oma erialavaldkondades tasuta õigusteenust ettevõtetele ja inimestele, kes on Ukraina vastu suunatud rünnakute tõttu kannatada saanud.

LOE EDASI

VÕIDAME ENAMAT KUI KAASUSEID

Juhtiv rahvusvaheline õigusabi hindav väljaanne Chambers & Partners tunnustas bürood Chambers Europe Baltikumi Advokaadibüroo 2024 tiitliga.
COBALT pälvis CEE Legal Matters 2023 aasta tehingu auhinna Eestis ja Leedus.
COBALT pälvis “ITR EMEA Tax Awards 2023” auhinnatseremoonial Baltikumi aasta Tax Firm of the Year tiitli.
COBALT nimetati “Managing IP EMEA Awards 2023” auhindadel Baltikumi aasta advokaadibürooks.
COBALT pälvis 2023. aasta naiste äriauhindade jagamisel Baltimaade aasta advokaadibüroo tiitli.
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab endas ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult. Eesrindlikke ettevõtteid autasustatake VEF kvaliteetmärgisega.
Juhtiv rahvusvaheline õigusabi hindav väljaanne Chambers & Partners tunnustas bürood Chambers Europe Baltikumi Advokaadibüroo 2022 tiitliga.
COBALT pälvis Eestis ja Lätis CEE Legal Matters 2022 aasta tehingu auhinna.
COBALT pälvis EMEA Tax Awards 2021 auhinnatseremoonial Baltikumi Aasta Maksuõiguse ja Pro-bono Advokaadibüroo tunnustuse.
COBALT pälvis CEE Legal Matters 2020 Aasta Tehingu auhinna Eestis ja Lätis.
The Lawyer tunnustas auhinnatseremoonial „The Lawyer European Awards 2019” advokaadibürood COBALT Baltikumi aasta parima advokaadibüroo tiitliga.
Mainekas väljaanne International Financial Law Review (IFLR) tunnustas advokaadibürood COBALT aasta 2019 Baltikumi innovatiivseima büroo tiitliga.

TEIE TUNNUSTUS ON PARIM AUHIND

"Hindame kõrgelt COBALTi võimet lahendada keerulisi juriidilisi küsimusi."
Chambers Fintech Guide 2024, Eesti büroo
„Advokaadid on kohaliku turuga peensusteni kursis ja suudavad tänu sellele lahendada väga eripalgelisi küsimusi erinevates valdkondades. Nende omavaheline koostöö on suurepärane.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Hindan advokaadibüroo võimet orienteeruda terves Baltikumis. Nad katavad kogu piirkonna, sõltumata konkreetsest küsimusest. Nad on Baltimaades minu esimene valik.“
Chambers Europe 2023, ärinõustamine / äriõigus, Eesti büroo
„COBALT annab oma soovituste kohta alati väga põhjalikku lisateavet ja pakub alternatiivseid lahendusi.“
Chambers Europe 2023, tööhõive, Eesti büroo
„Advokaadibüroo klienditeenindus on esmaklassiline ja and vastavad alati kiiresti.“
Chambers Europe 2023, intellektuaalomand, Eesti büroo